inspecteren

als woordenboektrefwoord:

inspecteren:
(geïnspecteerd), opzicht hebben over ; nazien ; toezicht houden.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

inspecteren (ww) :
controleren, onderzoeken, nagaan, rondkijken, bezichtigen, schouwen, examineren, nazien, visiteren
inspecteren (ww) :
monsteren

als synoniem van een ander trefwoord:

onderzoeken (ww) :
inkijken, verkennen, toetsen, inzien, bestuderen, inspecteren, beschouwen, uitvinden, bekijken, te weten komen, uitzoeken, uitpluizen, beproeven, nagaan, testen, keuren, ontrafelen, analyseren, examineren, ontleden, peilen, traceren, bezien, nazien, exploreren, naspeuren, uitvissen, napluizen, nasporen, uitvorsen, onder de loep nemen, navorsen
bekijken (ww) :
overwegen, opnemen, doorlezen, bestuderen, aanzien, inspecteren, beschouwen, aankijken, onderzoeken, zien, aanschouwen, waarnemen, inschatten, kijken naar, taxeren, bezichtigen, observeren, bezien, overdenken, gadeslaan, beloeren, doorbladeren, een blik werpen op, doorkijken
toetsen (ww) :
nakijken, controleren, inspecteren, onderzoeken, beoordelen, nagaan, testen, nalopen, proberen, keuren, checken, verifiëren, natrekken, uittesten, ijken, aan een test onderwerpen
bezoeken (ww) :
doorzoeken, inspecteren, onderzoeken, bijwonen, langskomen, opzoeken, bezichtigen, buurten, aangaan, langsgaan, langslopen, aanlopen, afkomen, aanwippen, binnenwippen
testen (ww) :
toetsen, nakijken, controleren, inspecteren, onderzoeken, beproeven, nagaan, nalopen, proberen, keuren, checken, natrekken, uitproberen, uittesten
nagaan (ww) :
toetsen, nakijken, controleren, inspecteren, onderzoeken, beproeven, nalopen, checken, verifiëren, natrekken, nazien, surveilleren, nasporen
controleren (ww) :
toetsen, nakijken, inspecteren, onderzoeken, nagaan, nalopen, keuren, examineren, checken, verifiëren, natrekken, doormeten, nazien
nazien (ww) :
nakijken, controleren, inspecteren, onderzoeken, nagaan, doorzien, verifiëren, corrigeren, reviseren, overkijken
observeren (ww) :
opnemen, bespieden, inspecteren, signaleren, beschouwen, bekijken, waarnemen, kijken naar, bezien, gadeslaan
keuren (ww) :
toetsen, proeven, controleren, inspecteren, onderzoeken, beoordelen, beproeven, testen, monsteren, ijken
bezien (ww) :
inspecteren, beschouwen, bekijken, waarnemen, bezichtigen, observeren, gadeslaan
proeven (ww) :
toetsen, inspecteren, beproeven, proberen, keuren, smaken, savoureren
bezichtigen (ww) :
inspecteren, beschouwen, zien, bezoeken, schouwen
doorlichten (ww) :
controleren, inspecteren, bekijken
visiteren (ww) :
doorzoeken, inspecteren

woordverbanden van ‘inspecteren’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0041 c