corrigeren

als woordenboektrefwoord:

corrigeren:
(gecorrigeerd), verbeteren.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

corrigeren (ww) :
verhelpen, veranderen, aanpassen, herstellen, in orde maken, rechtzetten
corrigeren (ww) :
nakijken, controleren, verbeteren, reviseren
corrigeren (ww) :
afstraffen, terechtwijzen, berispen

als synoniem van een ander trefwoord:

verbeteren (ww) :
ophalen, opknappen, rechttrekken, vermaken, nakijken, goedmaken, verhelpen, vooruitgaan, herzien, bijschaven, optimaliseren, herstellen, repareren, hervormen, corrigeren, schaven aan, perfectioneren, vijlen, veredelen, rectificeren, amenderen, emenderen
berispen (ww) :
bestraffen, onderhouden, straffen, corrigeren, bekritiseren, terechtwijzen, censureren, hekelen, uitfoeteren, vermanen, kritiseren, kapittelen, een standje geven, de les lezen, beknorren, censeren
herstellen (ww) :
goedmaken, verhelpen, verbeteren, compenseren, in orde maken, in orde brengen, corrigeren, rechtzetten, rectificeren
nazien (ww) :
nakijken, controleren, inspecteren, onderzoeken, nagaan, doorzien, verifiëren, corrigeren, reviseren, overkijken
aanpassen (ww) :
verstellen, vermaken, geschikt maken, bewerken, passend maken, corrigeren, toesnijden op
rectificeren (ww) :
verbeteren, corrigeren, rechtzetten
zuiveren (ww) :
verbeteren, corrigeren

woordverbanden van ‘corrigeren’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0045 c