compenseren

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

compenseren (ww):
goedmaken, herstellen, vereffenen, vergoeden
compenseren (ww):
schadeloosstellen, terugbetalen
compenseren (ww):
opwegen, tegen elkaar opwegen

als synoniem van een ander trefwoord:

vergoeden (ww) :
belonen, betaald zetten, compenseren, dekken, goedmaken, herstellen, lonen, rembourseren, restitueren, schadeloosstellen, terugbetalen, teruggeven, vergelden
herstellen (ww) :
compenseren, corrigeren, goedmaken, in orde brengen, in orde maken, rechtzetten, rectificeren, verbeteren, verhelpen
opheffen (ww) :
compenseren, delgen, neutraliseren, opwegen tegen, tenietdoen, wegvallen tegen
vereffenen (ww) :
bijleggen, compenseren, egaliseren, gelijkmaken, nivelleren, verevenen

woordverbanden van ‘compenseren’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0016 c