herstellen

als woordenboektrefwoord:

herstellen:
(hersteld), weder goedmaken ; beter worden of maken.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

herstellen (ww) :
lappen, maken, opkalefateren, opknappen, oplappen, redresseren, rehabiliteren, repareren, restaureren, restitueren, saneren, vergoeden, verstellen
herstellen (ww) :
beter worden, beteren, bijkomen, genezen, opkalefateren, opkikkeren, opknappen, opkrabbelen, opleven, recupereren, revalideren, zich hervinden
herstellen (ww) :
compenseren, corrigeren, goedmaken, in orde brengen, in orde maken, rechtzetten, rectificeren, verbeteren, verhelpen
herstellen (ww) :
hernemen

als synoniem van een ander trefwoord:

verbeteren (ww) :
amenderen, bijschaven, corrigeren, emenderen, goedmaken, herstellen, hervormen, herzien, nakijken, ophalen, opknappen, optimaliseren, perfectioneren, rechttrekken, rectificeren, repareren, schaven aan, veredelen, verhelpen, vermaken, vijlen, vooruitgaan
opknappen (ww) :
bijlappen, bijwerken, herstellen, in orde brengen, moderniseren, opkalefateren, opkuisen, oplappen, opruimen, politoeren, reinigen, repareren, restaureren, verbeteren, verfraaien, vernieuwen
vergoeden (ww) :
belonen, betaald zetten, compenseren, dekken, goedmaken, herstellen, lonen, rembourseren, restitueren, schadeloosstellen, terugbetalen, teruggeven, vergelden
repareren (ww) :
boeten, herstellen, in orde brengen, lappen, opkalefateren, opknappen, oplappen, verbeteren, verstellen
stoppen (ww) :
afsluiten, dichten, dichtmaken, dichtstoppen, herstellen, mazen, verstellen
corrigeren (ww) :
aanpassen, herstellen, in orde maken, rechtzetten, veranderen, verhelpen
vernieuwen (ww) :
hernieuwen, herstellen, moderniseren, opknappen, renoveren, restaureren
restitueren (ww) :
herstellen, terugbetalen, teruggeven, terugstorten, vergoeden
compenseren (ww) :
goedmaken, herstellen, vereffenen, vergoeden
hernemen (ww) :
herhalen, hernieuwen, herstellen, hervatten
aankomen (ww) :
aansterken, bekomen, genezen, herstellen
aantrekken (ww) :
bekomen, herrijzen, herstellen, stijgen
saneren (ww) :
gezond maken, herstellen, verbeteren
bijkomen (ww) :
bekomen, bijkrabbelen, herstellen
lappen (ww) :
herstellen, oplappen, verstellen
lijmen (ww) :
herstellen, plakken, vasthechten
maken (ww) :
fixen, herstellen, repareren
opknappen (ww) :
beter worden, herstellen
plakken (ww) :
herstellen, repareren
reconstrueren (ww) :
herbouwen, herstellen
normaliseren (ww) :
herstellen
recupereren (ww) :
herstellen
genezen (bn) :
beter worden, helen, helpen, herstellen, overgaan

woordverbanden van ‘herstellen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Weder tot gezondheid komen. Beteren is van een slechten toestand langzaam in een goeden komen. Bekomen, en evenzoo bijkomen, wordt gebezigd van een schrik, eene flauwte, enz. Herstellen ziet op het terug krijgen der verloren krachten, en het weder in den vorigen staat van gezondheid komen. Opkomen is het herstellen uit eene zware ziekte, waar groot gevaar bij was. De beteekenis dezer woorden kan overigens blijken uit den volgenden zin: Sinds hij van zijne laatste flauwte bekomen is, betert de zieke van dag tot dag, zoodat er gegronde hoop bestaat, dat hij er van zal opkomen, ofschoon het nog lang duren kan, eer hij hersteld is. Ik begin nu pas te bekomen van dat schrikken. In de lucht kwamen allen, die flauw gevallen waren, spoedig bij.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 265:

bekomen, beteren, herstellen, opkomen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
bijvoeglijk naamwoord
zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c

[foutje]