herstellen

als woordenboektrefwoord:

herstellen:
(hersteld), weder goedmaken ; beter worden of maken.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

herstellen (ww) :
opknappen, verstellen, vergoeden, maken, restaureren, repareren, lappen, oplappen, saneren, rehabiliteren, restitueren, opkalefateren, redresseren
herstellen (ww) :
genezen, opknappen, bijkomen, beter worden, opleven, revalideren, opkikkeren, beteren, opkalefateren, recupereren, zich hervinden, opkrabbelen
herstellen (ww) :
goedmaken, verhelpen, verbeteren, compenseren, in orde maken, in orde brengen, corrigeren, rechtzetten, rectificeren
herstellen (ww) :
hernemen

als synoniem van een ander trefwoord:

verbeteren (ww) :
ophalen, opknappen, rechttrekken, vermaken, nakijken, goedmaken, verhelpen, vooruitgaan, herzien, bijschaven, optimaliseren, herstellen, repareren, hervormen, corrigeren, schaven aan, perfectioneren, vijlen, veredelen, rectificeren, amenderen, emenderen
opknappen (ww) :
bijwerken, reinigen, vernieuwen, verbeteren, restaureren, herstellen, repareren, in orde brengen, moderniseren, opruimen, oplappen, verfraaien, bijlappen, opkalefateren, opkuisen, politoeren
vergoeden (ww) :
lonen, goedmaken, belonen, dekken, teruggeven, herstellen, betaald zetten, vergelden, compenseren, terugbetalen, restitueren, schadeloosstellen, rembourseren
repareren (ww) :
opknappen, verstellen, boeten, verbeteren, herstellen, in orde brengen, lappen, oplappen, opkalefateren
stoppen (ww) :
verstellen, dichten, afsluiten, herstellen, dichtmaken, mazen, dichtstoppen
corrigeren (ww) :
verhelpen, veranderen, aanpassen, herstellen, in orde maken, rechtzetten
vernieuwen (ww) :
opknappen, restaureren, herstellen, renoveren, moderniseren, hernieuwen
restitueren (ww) :
vergoeden, teruggeven, herstellen, terugbetalen, terugstorten
compenseren (ww) :
goedmaken, vergoeden, herstellen, vereffenen
hernemen (ww) :
herhalen, hervatten, herstellen, hernieuwen
aankomen (ww) :
genezen, aansterken, herstellen, bekomen
aantrekken (ww) :
herstellen, stijgen, bekomen, herrijzen
saneren (ww) :
gezond maken, verbeteren, herstellen
bijkomen (ww) :
herstellen, bekomen, bijkrabbelen
lappen (ww) :
verstellen, herstellen, oplappen
lijmen (ww) :
plakken, herstellen, vasthechten
maken (ww) :
herstellen, repareren, fixen
opknappen (ww) :
beter worden, herstellen
plakken (ww) :
herstellen, repareren
reconstrueren (ww) :
herstellen, herbouwen
normaliseren (ww) :
herstellen
recupereren (ww) :
herstellen
genezen (bn) :
helpen, beter worden, herstellen, overgaan, helen

woordverbanden van ‘herstellen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Weder tot gezondheid komen. Beteren is van een slechten toestand langzaam in een goeden komen. Bekomen, en evenzoo bijkomen, wordt gebezigd van een schrik, eene flauwte, enz. Herstellen ziet op het terug krijgen der verloren krachten, en het weder in den vorigen staat van gezondheid komen. Opkomen is het herstellen uit eene zware ziekte, waar groot gevaar bij was. De beteekenis dezer woorden kan overigens blijken uit den volgenden zin: Sinds hij van zijne laatste flauwte bekomen is, betert de zieke van dag tot dag, zoodat er gegronde hoop bestaat, dat hij er van zal opkomen, ofschoon het nog lang duren kan, eer hij hersteld is. Ik begin nu pas te bekomen van dat schrikken. In de lucht kwamen allen, die flauw gevallen waren, spoedig bij.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 265:

bekomen, beteren, herstellen, opkomen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
bijvoeglijk naamwoord
zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.005 c