boeten

als woordenboektrefwoord:

boeten:
(boette, geboet), herstellen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

repareren (ww) :
boeten, herstellen, in orde brengen, lappen, opkalefateren, opknappen, oplappen, verbeteren, verstellen
opdraaien (ww) :
betalen, boeten, dokken
bekopen (ww) :
betalen, boeten
betalen (ww) :
bekopen, boeten

woordverbanden van ‘boeten’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

De onaangename gevolgen van iets strafbaars of iets verkeerds ondergaan. Boeten onderstelt eene overtreding, en beschouwt hetgeen zij na zich sleept, als een passende vergoeding. Aan bekoopen is het denkbeeld verbonden, dat wie iets bekoopt, vooraf eenigszins wist, dat het hem op dien prijs zou kunnen te staan komen, terwijl bij betalen de onaangename gevolgen meer toevallig voorgesteld worden. Bezuren is de onaangename gevolgen ondervinden van iets, dat toen het gedaan werd, genot opleverde. Een misdrijf boeten. Eene roekeloosheid met zijn leven betalen. Een genot met den dood bekoopen. Ik vrees dat gij met uwe zwakke gezondheid deze buitensporigheden geducht zult moeten bezuren.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 267:

bekopen, betalen, boeten

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c