verbeteren

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verbeteren (ww) :
amenderen, bijschaven, corrigeren, emenderen, goedmaken, herstellen, hervormen, herzien, nakijken, ophalen, opknappen, optimaliseren, perfectioneren, rechttrekken, rectificeren, repareren, schaven aan, veredelen, verhelpen, vermaken, vijlen, vooruitgaan
verbeteren (ww) :
overstijgen, overtreffen, overtroeven, overvleugelen

als synoniem van een ander trefwoord:

opknappen (ww) :
bijlappen, bijwerken, herstellen, in orde brengen, moderniseren, opkalefateren, opkuisen, oplappen, opruimen, politoeren, reinigen, repareren, restaureren, verbeteren, verfraaien, vernieuwen
herstellen (ww) :
compenseren, corrigeren, goedmaken, in orde brengen, in orde maken, rechtzetten, rectificeren, verbeteren, verhelpen
repareren (ww) :
boeten, herstellen, in orde brengen, lappen, opkalefateren, opknappen, oplappen, verbeteren, verstellen
hervormen (ww) :
herscheppen, reformeren, reorganiseren, veranderen, verbeteren, vernieuwen
verhogen (ww) :
opvijzelen, opvoeren, verbeteren, vergroten, vermeerderen, versterken
aanhalen (ww) :
verbeteren, versterken, verstevigen, verversen
corrigeren (ww) :
controleren, nakijken, reviseren, verbeteren
saneren (ww) :
gezond maken, herstellen, verbeteren
rectificeren (ww) :
corrigeren, rechtzetten, verbeteren
perfectioneren (ww) :
verbeteren, vervolmaken, volmaken
reformeren (ww) :
hervormen, herzien, verbeteren
zuiveren (ww) :
corrigeren, verbeteren
ophalen (ww) :
opfrissen, verbeteren
vijlen (ww) :
slijpen, verbeteren
hervormen (ww) :
verbeteren
vooruitgaan (ww) :
verbeteren

woordverbanden van ‘verbeteren’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 223:

verbeteren, beter maken

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

verbeteren
verslechteren

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0066 c