verbeteren

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verbeteren (ww):
amenderen, bijschaven, corrigeren, emenderen, goedmaken, herstellen, hervormen, herzien, nakijken, ophalen, opknappen, perfectioneren, rechttrekken, rectificeren, repareren, schaven aan, veredelen, verhelpen, vermaken, vijlen, vooruitgaan
verbeteren (ww):
overstijgen, overtreffen, overtroeven, overvleugelen

als synoniem van een ander trefwoord:

opknappen (ww) :
bijlappen, bijwerken, herstellen, in orde brengen, moderniseren, opkalefateren, opkuisen, oplappen, opruimen, politoeren, reinigen, repareren, restaureren, verbeteren, verfraaien, vernieuwen
herstellen (ww) :
compenseren, corrigeren, goedmaken, in orde brengen, in orde maken, rechtzetten, rectificeren, verbeteren, verhelpen
repareren (ww) :
boeten, herstellen, in orde brengen, lappen, opkalefateren, opknappen, oplappen, verbeteren, verstellen
hervormen (ww) :
herscheppen, reformeren, reorganiseren, veranderen, verbeteren, vernieuwen
verhogen (ww) :
opvijzelen, opvoeren, verbeteren, vergroten, vermeerderen, versterken
aanhalen (ww) :
verbeteren, versterken, verstevigen, verversen
corrigeren (ww) :
controleren, nakijken, reviseren, verbeteren
saneren (ww) :
gezond maken, herstellen, verbeteren
rectificeren (ww) :
corrigeren, rechtzetten, verbeteren
perfectioneren (ww) :
verbeteren, vervolmaken, volmaken
reformeren (ww) :
hervormen, herzien, verbeteren
zuiveren (ww) :
corrigeren, verbeteren
ophalen (ww) :
opfrissen, verbeteren
vijlen (ww) :
slijpen, verbeteren
hervormen (ww) :
verbeteren
vooruitgaan (ww) :
verbeteren

woordverbanden van ‘verbeteren’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
verbeteren, beter maken

VERBETEREN, BETER MAKEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 223.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

verbeteren
verslechteren

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.81.25.236.

debug info: 0.0021 c