verbeteren

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verbeteren (ww) :
ophalen, opknappen, rechttrekken, vermaken, nakijken, goedmaken, verhelpen, vooruitgaan, herzien, bijschaven, optimaliseren, herstellen, repareren, hervormen, corrigeren, schaven aan, perfectioneren, vijlen, veredelen, rectificeren, amenderen, emenderen
verbeteren (ww) :
overtreffen, overstijgen, overtroeven, overvleugelen

als synoniem van een ander trefwoord:

opknappen (ww) :
bijwerken, reinigen, vernieuwen, verbeteren, restaureren, herstellen, repareren, in orde brengen, moderniseren, opruimen, oplappen, verfraaien, bijlappen, opkalefateren, opkuisen, politoeren
herstellen (ww) :
goedmaken, verhelpen, verbeteren, compenseren, in orde maken, in orde brengen, corrigeren, rechtzetten, rectificeren
repareren (ww) :
opknappen, verstellen, boeten, verbeteren, herstellen, in orde brengen, lappen, oplappen, opkalefateren
hervormen (ww) :
veranderen, vernieuwen, verbeteren, reorganiseren, reformeren, herscheppen
verhogen (ww) :
versterken, vergroten, verbeteren, opvoeren, vermeerderen, opvijzelen
aanhalen (ww) :
versterken, verbeteren, verversen, verstevigen
corrigeren (ww) :
nakijken, controleren, verbeteren, reviseren
saneren (ww) :
gezond maken, verbeteren, herstellen
rectificeren (ww) :
verbeteren, corrigeren, rechtzetten
perfectioneren (ww) :
verbeteren, volmaken, vervolmaken
reformeren (ww) :
herzien, verbeteren, hervormen
zuiveren (ww) :
verbeteren, corrigeren
ophalen (ww) :
opfrissen, verbeteren
vijlen (ww) :
verbeteren, slijpen
hervormen (ww) :
verbeteren
vooruitgaan (ww) :
verbeteren

woordverbanden van ‘verbeteren’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 223:

verbeteren, beter maken

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

verbeteren
verslechteren

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c