overtreffen

als woordenboektrefwoord:

overtreffen:
(overtrof, overtroffen), beter, groter, fraaier zijn dan iets anders; te boven gaan.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

overtreffen (ww):
aftroeven, de loef afsteken, het winnen van, in de schaduw stellen, ontstijgen, opwegen, overschaduwen, overschitteren, overschrijden, overstijgen, overstralen, overtroeven, overvleugelen, te boven gaan, uitmunten, verslaan, voorbijgaan, voorbijstreven

als synoniem van een ander trefwoord:

overschrijden (ww) :
ontstijgen, overtreden, overtreffen, passeren, te boven gaan, te buiten gaan, voorbijstreven
overstijgen (ww) :
ontstijgen, overtreffen, overtroeven, overvleugelen, uitsteken boven, voorbijstreven
verslaan (ww) :
inmaken, kloppen, neervellen, overtreffen, overwinnen, vloeren
verbeteren (ww) :
overstijgen, overtreffen, overtroeven, overvleugelen
slaan (ww) :
overdonderen, overtreffen, overwinnen, verslaan
tarten (ww) :
overtreffen, te boven gaan
uitsteken (ww) :
overtreffen, uitmunten
overstemmen (ww) :
overtreffen, verslaan
voorbijgaan (ww) :
inhalen, overtreffen

woordverbanden van ‘overtreffen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
te boven gaan, overtreffen

Boven (te .... gaan) — overtreffen. Het onderscheid tusschen te boven gaan en overtreffen bestaat hierin, dat overtreffen altijd eene vergelijking onderstelt van eigenschappen van personen of van voorwerpen, die geacht worden gelijksoortige eigenschappen te bezitten, terwijl te boven gaan ook gebruikt wordt van de vergelijking tusschen krachten en de uitwerking, die zij teweegbrengen. De gewrochten van de groote Grieksche beeldhouwers, een Phidias, een Scopas, een Praxiteles, zijn tot heden nog altijd niet geëvenaard, laat staan overtroffen. Tegen den tijdgeest een dam op te werpen gaat zelfs het vermogen der machtig sten te boven; een Julianus, een Karel V hebben dat op gevoelige wijze ondervonden.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
te boven gaan, overtreffen

TE BOVEN GAAN, OVERTREFFEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 402.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0021 c