passeren

als woordenboektrefwoord:

passeren:
(gepasseerd), (de tijd) doorbrengen ; voorbijgaan ; doorgaan ; een akte voor of door een notaris verlijden ; gebeuren, voorvallen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

passeren (ww) :
spelen, gebeuren, plaatsvinden, voorvallen, geschieden, plaatshebben, zich afspelen, plaatsgrijpen
passeren (ww) :
oversteken, inhalen, voorbijgaan, voorbijkomen, voorbijlopen, voorbijrijden
passeren (ww) :
gaan langs, gaan over, gaan door
passeren (ww) :
omzeilen, ontduiken, mijden
passeren (ww) :
bekrachtigen, verlijden
passeren (ww) :
doorgaan, slagen, gelden
passeren (ww) :
doorbrengen, vertoeven
passeren (ww) :
overslaan
passeren (ww) :
omspelen

als synoniem van een ander trefwoord:

gebeuren (ww) :
gevallen, voorkomen, optreden, verlopen, omgaan, vallen, spelen, plaatsvinden, voorvallen, passeren, geschieden, plaatshebben, toegaan, wedervaren, zich voordoen, zich voltrekken, zich afspelen, plaatsgrijpen
geschieden (ww) :
voorkomen, optreden, omgaan, spelen, gebeuren, plaatsvinden, tot stand komen, voorvallen, passeren, plaatshebben, zich voordoen, zich voltrekken, zich afspelen, plaatsgrijpen
plaatsvinden (ww) :
vallen, gebeuren, voorvallen, passeren, geschieden, plaatshebben, zich voordoen, zich afspelen, plaatsgrijpen
spelen (ww) :
gevallen, optreden, omgaan, gebeuren, plaatsvinden, voorvallen, passeren, geschieden, zich afspelen
overschrijden (ww) :
overtreffen, overtreden, te buiten gaan, te boven gaan, passeren, ontstijgen, voorbijstreven
omgaan (ww) :
spelen, gebeuren, plaatsvinden, voorvallen, passeren, geschieden, zich afspelen
zich voordoen (ww) :
voorkomen, optreden, gebeuren, voorvallen, passeren, geschieden, rijzen
doorgaan (ww) :
doorgang vinden, gebeuren, plaatsvinden, passeren, plaatshebben
doorbrengen (ww) :
slijten, besteden, passeren, vertoeven, korten, zoekbrengen
omzeilen (ww) :
ontlopen, ontwijken, vermijden, passeren, ontduiken
overgaan (ww) :
oversteken, overlopen, passeren, overschrijden
voorbijgaan (ww) :
overslaan, passeren, voorbijsteken
komen (ww) :
gevallen, passeren
kruisen (ww) :
passeren
slagen (ww) :
passeren

woordverbanden van ‘passeren’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c