te boven gaan

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

overtreffen (ww) :
aftroeven, de loef afsteken, het winnen van, in de schaduw stellen, ontstijgen, opwegen, overschaduwen, overschitteren, overschrijden, overstijgen, overstralen, overtroeven, overvleugelen, te boven gaan, uitmunten, verslaan, voorbijgaan, voorbijstreven
overschrijden (ww) :
ontstijgen, overtreden, overtreffen, passeren, te boven gaan, te buiten gaan, voorbijstreven
tarten (ww) :
overtreffen, te boven gaan

woordverbanden van ‘te boven gaan’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
te boven gaan, overtreffen

Boven (te .... gaan) — overtreffen. Het onderscheid tusschen te boven gaan en overtreffen bestaat hierin, dat overtreffen altijd eene vergelijking onderstelt van eigenschappen van personen of van voorwerpen, die geacht worden gelijksoortige eigenschappen te bezitten, terwijl te boven gaan ook gebruikt wordt van de vergelijking tusschen krachten en de uitwerking, die zij teweegbrengen. De gewrochten van de groote Grieksche beeldhouwers, een Phidias, een Scopas, een Praxiteles, zijn tot heden nog altijd niet geëvenaard, laat staan overtroffen. Tegen den tijdgeest een dam op te werpen gaat zelfs het vermogen der machtig sten te boven; een Julianus, een Karel V hebben dat op gevoelige wijze ondervonden.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
te boven gaan, overtreffen

TE BOVEN GAAN, OVERTREFFEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 402.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
boven, gaan, te

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 34.204.187.106.

debug info: 0.0021 c