uitmunten

als woordenboektrefwoord:

uitmunten:
(muntte uit, uitgemunt), uitblinken.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

uitmunten (ww) :
schitteren, uitblinken, uitsteken, excelleren

als synoniem van een ander trefwoord:

overtreffen (ww) :
verslaan, voorbijgaan, overschaduwen, te boven gaan, aftroeven, overschrijden, ontstijgen, overstijgen, uitmunten, overtroeven, overvleugelen, opwegen, voorbijstreven, het winnen van, in de schaduw stellen, overstralen, de loef afsteken, overschitteren
excelleren (ww) :
schitteren, uitblinken, uitmunten, zich onderscheiden
uitblinken (ww) :
schitteren, uitmunten, excelleren
uitsteken (ww) :
overtreffen, uitmunten

woordverbanden van ‘uitmunten’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c