mijden

als woordenboektrefwoord:

mijden:
(meed, gemeden), ontwijken; ontzien.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

vermijden (ww) :
mijden, omzeilen, ontsnappen aan, ontwijken, uit de weg gaan
passeren (ww) :
mijden, omzeilen, ontduiken

woordverbanden van ‘mijden’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
mijden, vermijden, vlieden

Mijden — vermijden — vlieden. Ontwijken. Mijden of vermijden is iemand of iets uit den weg gaan. Worden mijden en vermijden tegenover elkander gesteld, dan is mijden sterker dan vermijden, omdat er het denkbeeld van ontwijken uit afkeer en vrees in ligt opgesloten. Mijdt het kwade. Hij heeft sedert weken mijn huis gemeden. Als ge minder stijf hoofdig waart geweest, hadden veel onaangenaamheden vermeden kunnen worden. Bij vlieden heeft snelle ontwijking plaats na, zij het ook niet volkomen, aanraking. Dikwijls wordt het gebruikt voor vermijden. Vlied kwaad gezelschap.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
mijden, vermijden

MIJDEN, VERMIJDEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 425.

in hedendaagse spelling:
uitwijken, ontwijken, wijken, deinzen, mijden, ontgaan, ontvlieden, vlieden, vluchten, verstuiven, aftrekken

UITWIJKEN, ONTWIJKEN, WIJKEN, DEINZEN, MIJDEN, ONTGAAN, ONTVLIEDEN, VLIEDEN, VLUGTEN, VERSTUIVEN, AFTREKKEN

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 24.

in hedendaagse spelling:
vlieden, mijden

VLIEDEN, MIJDEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 267.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 18.205.109.152.

debug info: 0.0025 c