gelden

als woordenboektrefwoord:

gelden:
(gold, gegolden), waard zijn; kracht hebben.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gelden (ww):
geldig zijn, meetellen, tellen, van kracht zijn, van toepassing zijn, vigeren
gelden (ww):
aanbelangen, aangaan, betreffen, doelen op, heersen, meespelen, raken, spelen
gelden (ww):
doorgaan voor
gelden (zn):
geld, geldmiddelen, middelen, pecunia, pegulanten, ping, pingping, poen

als synoniem van een ander trefwoord:

betreffen (ww) :
aanbelangen, aangaan, gelden, raken, slaan op, treffen
aangaan (ww) :
aanbelangen, bekommeren, betreffen, gelden, raken
vigeren (ww) :
gelden, opgaan, van kracht zijn
passeren (ww) :
doorgaan, gelden, slagen
pecunia (zn) :
cash, centen, duiten, geld, gelden, pegels, pegulanten, ping, pingping, poen, slappe was, vermogen
kosten (zn) :
geld, gelden, prijs, tarief

woordverbanden van ‘gelden’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
gelden, kosten

Gelden — kosten. Hetgeen de verkoopers voor hunne waren bedingen kunnen, dat gelden zij; hetgeen de kooper er voor betaalt, dat kosten zij hem. De boter geldt tegenwoordig zestien stuiver, doch mij kost zij maar veertien. Overdrachtelijk beteekent. gelden waard zijn, waarde of invloed hebben: De meeste stemmen gelden, Dat bewijs geldt hier niet. Ook kosten wordt figuurlijk gebruikt: Het leven kosten, Moeite, tijd, inspannig kosten.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

in hedendaagse spelling:
kosten, gelden

201. Kosten — gelden.

Een zekere waarde hebben.

Gelden ziet op den eenheidsprijs (marktprijs), kosten let meer op hetgeen men voor iets betaalt, dus boven of beneden den marktprijs, of wel voor iets in zijn geheel. De tarme geldt ƒ 7. Mij kost deze koffie maar f 1; zij geldt anders f 1.20 (per K.G.). Deze voorraad koffie kost ƒ 25. Dit huis kost f 15000.

Figuurlijk is gelden: waarde hebben, waard zijn; kosten: betalen met; bijv. Een geldige stem. Dat zal moeite kosten.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
gelden, kosten

GELDEN, KOSTEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 201.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c