doorgaan

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

doorgaan (ww) :
blijven, voortgaan, doorzetten, volharden, aanhouden, volhouden, doorlopen, doorbijten, voortduren, standhouden, aanblijven, voortvaren, doordouwen
doorgaan (ww) :
doorgang vinden, gebeuren, plaatsvinden, passeren, plaatshebben
doorgaan (ww) :
voortzetten, vervolgen, hervatten, continueren, verdergaan
doorgaan (ww) :
doorheen gaan
doorgaan (ww) :
doorslijten

als synoniem van een ander trefwoord:

bestendigen (ww) :
doorgaan, houden, blijven, voortgaan, doorzetten, aanhouden, voortzetten, vervolgen, doorlopen, doorbijten, voortduren, continueren, uitzingen, voortbouwen, doordouwen
lopen (ww) :
staan, doorgaan, blijven, voortgaan, verlopen, aanhouden, vervolgen, doorlopen, stabiliseren, continueren, verdergaan, zich voortzetten, zich ontwikkelen
voortzetten (ww) :
houden, doorgaan, doorvoeren, voortgaan, doorzetten, aanhouden, vervolgen, voortduren, continueren, consolideren, bestendigen, voortbouwen
aanhouden (ww) :
doorgaan, voortgaan, doorzetten, volharden, volhouden, voortzetten, duren, voortduren, standhouden, continueren
blijven (ww) :
doorgaan, voortgaan, voortbestaan, aanhouden, voortzetten, voortduren, standhouden, aanblijven, persisteren
doorzetten (ww) :
doorgaan, doordrukken, volharden, aanhouden, volhouden, doorbijten, doordrijven, doorduwen, doordouwen
consolideren (ww) :
doorgaan, voortzetten, vervolgen, verstevigen, handhaven, standhouden, continueren, bestendigen
continueren (ww) :
doorgaan, voortgaan, aanhouden, voortzetten, handhaven, voortduren
vervolgen (ww) :
doorgaan, doorvoeren, voortzetten, hervatten, verderzetten
continueren (ww) :
doorgaan, voortzetten, vervolgen, verlengen
volhouden (ww) :
doorgaan, doorzetten, aanhouden, souteneren
passeren (ww) :
doorgaan, slagen, gelden
doortrekken (ww) :
doorgaan, verdergaan
gebeuren (ww) :
doorgaan

woordverbanden van ‘doorgaan’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

doorgaan
kappen, onderbreken, opgeven, schorsen, stilstaan

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0039 c