doorgaan

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

doorgaan (ww) :
aanblijven, aanhouden, blijven, doorbijten, doordouwen, doorlopen, doorzetten, standhouden, volharden, volhouden, voortduren, voortgaan, voortvaren
doorgaan (ww) :
doorgang vinden, gebeuren, passeren, plaatshebben, plaatsvinden
doorgaan (ww) :
continueren, hervatten, verdergaan, vervolgen, voortzetten
doorgaan (ww) :
doorheen gaan
doorgaan (ww) :
doorslijten

als synoniem van een ander trefwoord:

bestendigen (ww) :
aanhouden, blijven, continueren, doorbijten, doordouwen, doorgaan, doorlopen, doorzetten, houden, uitzingen, vervolgen, voortbouwen, voortduren, voortgaan, voortzetten
lopen (ww) :
aanhouden, blijven, continueren, doorlopen, doorgaan, staan, stabiliseren, verlopen, vervolgen, verdergaan, voortgaan, zich ontwikkelen, zich voortzetten
voortzetten (ww) :
aanhouden, bestendigen, consolideren, continueren, doorgaan, doorvoeren, doorzetten, houden, vervolgen, voortbouwen, voortduren, voortgaan
aanhouden (ww) :
continueren, doorgaan, doorzetten, duren, standhouden, volharden, volhouden, voortduren, voortgaan, voortzetten
blijven (ww) :
aanblijven, aanhouden, doorgaan, persisteren, standhouden, voortbestaan, voortduren, voortgaan, voortzetten
doorzetten (ww) :
aanhouden, doorbijten, doordouwen, doordrijven, doordrukken, doorduwen, doorgaan, volharden, volhouden
consolideren (ww) :
bestendigen, continueren, doorgaan, handhaven, standhouden, verstevigen, vervolgen, voortzetten
continueren (ww) :
aanhouden, doorgaan, handhaven, voortduren, voortgaan, voortzetten
vervolgen (ww) :
doorgaan, doorvoeren, hervatten, verderzetten, voortzetten
continueren (ww) :
doorgaan, verlengen, vervolgen, voortzetten
volhouden (ww) :
aanhouden, doorgaan, doorzetten, souteneren
passeren (ww) :
doorgaan, gelden, slagen
doortrekken (ww) :
doorgaan, verdergaan
gebeuren (ww) :
doorgaan

woordverbanden van ‘doorgaan’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

doorgaan
kappen, onderbreken, opgeven, schorsen, stilstaan

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c