hervatten

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

hervatten (ww) :
weer beginnen, weer opvatten
hervatten (ww) :
herhalen, hernemen, opvatten
hervatten (ww) :
herhalen, overdoen

als synoniem van een ander trefwoord:

herhalen (ww) :
bisseren, hernemen, hervatten, herzeggen, nazeggen, opzeggen, overdoen, itereren, napraten, navertellen, papegaaien
doorgaan (ww) :
continueren, hervatten, verdergaan, vervolgen, voortzetten
vervolgen (ww) :
doorgaan, doorvoeren, hervatten, verderzetten, voortzetten
hernemen (ww) :
herhalen, hernieuwen, herstellen, hervatten
opvatten (ww) :
hernemen, hervatten, voortzetten
voortzetten (ww) :
hervatten

woordverbanden van ‘hervatten’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

antwoorden, hernemen, hervatten

Op hetgeen door iemand gevraagd, gesproken of geschreven is, in schrift of mondeling, bescheid geven. Antwoorden zegt dit in het algemeen; het wordt meestal gebezigd, als men op eene gestelde vraag bescheid geeft, maar kan ook gebezigd worden voor het voortzetten van het gesprek, dat door een ander onderbroken wordt met eene opmerking, een uitroep, eene bewering, eene bedenking enz. Soms wordt de persoon, tot wien het antwoord gericht is, er bij genoemd; deze staat dan in den datief. Antwoordt den zot, naar zijne dwaasheid. Hernemen en hervatten verschillen van antwoorden in zoover, dat zij alleen het voortzetten eener, door de woorden van een ander afgebroken, rede aanduiden. Gij zegt dat gij zooveel meer kunt meedeelen; welnu, weet gij ook te zeggen wat er in huis is voorgevallen? Ja, hernam de getuige, ik zag er iets van. Antwoorden kan ook schriftelijk geschieden, hernemen en hervatten niet.

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 5:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c