voortzetten

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

voortzetten (ww) :
houden, doorgaan, doorvoeren, voortgaan, doorzetten, aanhouden, vervolgen, voortduren, continueren, consolideren, bestendigen, voortbouwen
voortzetten (ww) :
verlengen
voortzetten (ww) :
hervatten

als synoniem van een ander trefwoord:

bestendigen (ww) :
doorgaan, houden, blijven, voortgaan, doorzetten, aanhouden, voortzetten, vervolgen, doorlopen, doorbijten, voortduren, continueren, uitzingen, voortbouwen, doordouwen
aanhouden (ww) :
doorgaan, voortgaan, doorzetten, volharden, volhouden, voortzetten, duren, voortduren, standhouden, continueren
blijven (ww) :
doorgaan, voortgaan, voortbestaan, aanhouden, voortzetten, voortduren, standhouden, aanblijven, persisteren
consolideren (ww) :
doorgaan, voortzetten, vervolgen, verstevigen, handhaven, standhouden, continueren, bestendigen
continueren (ww) :
doorgaan, voortgaan, aanhouden, voortzetten, handhaven, voortduren
doorgaan (ww) :
voortzetten, vervolgen, hervatten, continueren, verdergaan
vervolgen (ww) :
doorgaan, doorvoeren, voortzetten, hervatten, verderzetten
continueren (ww) :
doorgaan, voortzetten, vervolgen, verlengen
opvatten (ww) :
voortzetten, hervatten, hernemen

woordverbanden van ‘voortzetten’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 343:

bevorderen, voortzetten

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

voortzetten
kappen, onderbreken, opgeven, schorsen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0053 c