voortzetten

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

voortzetten (ww) :
aanhouden, bestendigen, consolideren, continueren, doorgaan, doorvoeren, doorzetten, houden, vervolgen, voortbouwen, voortduren, voortgaan
voortzetten (ww) :
verlengen
voortzetten (ww) :
hervatten

als synoniem van een ander trefwoord:

bestendigen (ww) :
aanhouden, blijven, continueren, doorbijten, doordouwen, doorgaan, doorlopen, doorzetten, houden, uitzingen, vervolgen, voortbouwen, voortduren, voortgaan, voortzetten
aanhouden (ww) :
continueren, doorgaan, doorzetten, duren, standhouden, volharden, volhouden, voortduren, voortgaan, voortzetten
blijven (ww) :
aanblijven, aanhouden, doorgaan, persisteren, standhouden, voortbestaan, voortduren, voortgaan, voortzetten
consolideren (ww) :
bestendigen, continueren, doorgaan, handhaven, standhouden, verstevigen, vervolgen, voortzetten
continueren (ww) :
aanhouden, doorgaan, handhaven, voortduren, voortgaan, voortzetten
doorgaan (ww) :
continueren, hervatten, verdergaan, vervolgen, voortzetten
vervolgen (ww) :
doorgaan, doorvoeren, hervatten, verderzetten, voortzetten
continueren (ww) :
doorgaan, verlengen, vervolgen, voortzetten
opvatten (ww) :
hernemen, hervatten, voortzetten

woordverbanden van ‘voortzetten’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 343:

bevorderen, voortzetten

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

voortzetten
kappen, onderbreken, opgeven, schorsen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0045 c