doorzetten

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

doorzetten (ww) :
aanhouden, doorbijten, doordouwen, doordrijven, doordrukken, doorduwen, doorgaan, volharden, volhouden
doorzetten (ww) :
doordrijven, doordrukken

als synoniem van een ander trefwoord:

bestendigen (ww) :
aanhouden, blijven, continueren, doorbijten, doordouwen, doorgaan, doorlopen, doorzetten, houden, uitzingen, vervolgen, voortbouwen, voortduren, voortgaan, voortzetten
doorgaan (ww) :
aanblijven, aanhouden, blijven, doorbijten, doordouwen, doorlopen, doorzetten, standhouden, volharden, volhouden, voortduren, voortgaan, voortvaren
voortzetten (ww) :
aanhouden, bestendigen, consolideren, continueren, doorgaan, doorvoeren, doorzetten, houden, vervolgen, voortbouwen, voortduren, voortgaan
aanhouden (ww) :
continueren, doorgaan, doorzetten, duren, standhouden, volharden, volhouden, voortduren, voortgaan, voortzetten
volhouden (ww) :
aanhouden, doorgaan, doorzetten, souteneren
doorbijten (ww) :
doordouwen, doorzetten, volhouden
standhouden (ww) :
aanhouden, doorzetten, voortduren
doordrijven (ww) :
doordrukken, doorzetten

woordverbanden van ‘doorzetten’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

doordrijven, doorzetten, aanbinden

Ondanks tegenkanting eene zaak tot stand brengen, eene zienswijze ingang verschaffen. Als synoniem met de beide andere woorden komt aanbinden hoogst zelden voor; het beteekent dan eene zaak krachtig aanpakken of bevorderen. Gij moet die zaak, zooveel in uw vermogen is, aanbinden. Bij doorzetten staat het denkbeeld van eene zeer krachtige tegenwerking sterk op den voorgrond. Doordrijven heeft eene minder gunstige beteekenis dan doorzetten, daar het te kennen geeft, dat men niet langs den weg der overreding, maar alleen door vasthoudendheid en wilskracht zijn doel tracht te bereiken Hij is een doordrijver, d. i. hij moet altijd zijn zin hebben, wat hij wil moet gebeuren.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 95:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

doorzetten
afnemen, afnokken, eindigen, minderen, ophouden, staken, stoppen, uitscheiden, verminderen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c