bevorderen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bevorderen (ww):
aanmoedigen, begunstigen, behartigen, bemoedigen, beschermen, bespoedigen, bevoordelen, bijdragen, promoten, pushen, stimuleren, toejuichen, voorthelpen, vooruithelpen
bevorderen (ww):
benoemen, promoveren
bevorderen (ww):
toelaten

als synoniem van een ander trefwoord:

aanmoedigen (ww) :
aandrijven, aanhitsen, aansporen, aanvuren, aanzetten, animeren, bemoedigen, bevorderen, inspireren, moed inspreken, ophitsen, opporren, opwekken, opzwepen, prikkelen, stimuleren, toejuichen
stimuleren (ww) :
aanmoedigen, aansporen, aanwakkeren, aanzetten tot, bevorderen, bezielen, inspireren, motiveren, opdrijven, opporren, opwekken, prikkelen, pushen, voeden
steunen (ww) :
begunstigen, beschermen, bevorderen, bijstaan, goedkeuren, helpen, onderschrijven, patroneren, promoten, ruggensteunen, sterken, toejuichen
ondersteunen (ww) :
begeleiden, beschermen, bevorderen, bijstaan, helpen, opbeuren, rugsteunen, ruggensteunen, souteneren, steunen, supporteren, vasthouden
bevoordelen (ww) :
begenadigen, begunstigen, beschermen, bevoorrechten, bevorderen, favoriseren, helpen, matsen, protegeren, voortrekken
uitlokken (ww) :
bevorderen, ontketenen, oproepen, opwekken, provoceren, teweegbrengen, uitnodigen, verleiden, veroorzaken, verwekken
bijdragen (ww) :
aanmoedigen, bevorderen, gunstig zijn, helpen, medewerken, meedoen, stimuleren, toedoen
begunstigen (ww) :
begenadigen, bevoordelen, bevoorrechten, bevorderen, favoriseren, helpen, zegenen
kweken (ww) :
aanwakkeren, bevorderen, leiden tot, teweegbrengen, wekken, zaaien
moed inspreken (ww) :
aanmoedigen, bemoedigen, bevorderen, moed geven, toejuichen
promoten (ww) :
bevorderen, pushen, stimuleren, uitdragen, verbreiden
beschermen (ww) :
begunstigen, bevoordelen, bevorderen, steunen
in de hand werken (ww) :
bevorderen, ontketenen, opwekken, uitnodigen
helpen (ww) :
baten, bevorderen, korten, werken
pousseren (ww) :
bevorderen, voorthelpen
verhogen (ww) :
bevorderen, promoveren
aankweken (ww) :
bevorderen

woordverbanden van ‘bevorderen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

in hedendaagse spelling:
bijdragen, helpen, bevorderen

230. Bijdragen — helpen — bevorderen.

Meewerken, dat, iets zijn doel nader komt of iemand zijn doel bereikt.

Bevorderen heeft de bijgedachte, dat de medewerking geschiedt om het doel zoo spoedig of volkomen mogelijk te bereiken (vorderen = verder gaan). Helpen, is meer zijn kracht met die van een ander vereenigen; op den uitslag wordt niet zoo zeer gelet. Bijdragen beteekent bij de reeds gebruikte middelen nog een ander voegen: „Op alle wijzen moet dus de vorst de studie der rechtswetenschap bevorderen." Matigheid bevordert de gezondheid. Ik zal u gaarne bij dat werk helpen. „De partijschap doofde allengs uit, waartoe de nieuwe regeeringsvorm niet weinig bijdroeg."

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
bevorderen, verhogen

BEVORDEREN, VERHOOGEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 344.

in hedendaagse spelling:
bevorderen, voortzetten

BEVORDEREN, VOORTZETTEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 343.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bevorderen
afhouden, afwenden, belemmeren, beletten, hinderen, onderdrukken, stremmen, stuiten, tegenhouden, tegenwerken, weerhouden

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c