Synoniemen.net gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën ("cookies"), onder andere om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Dat houdt in dat synoniemen.net het gedrag van bezoekers vastlegt, analyseert en deelt en zo de website beter afstemt op de interesses van de bezoeker. Cookies van Improve Digital en AppNexus kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen, gedragsgegevens te delen en artikelen aan te bevelen op synoniemen.net die aansluiten op je interesses.

Lees meer over ons privacy-beleid.

cookies accepteren

cookies niet accepteren


bevorderen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bevorderen (ww):
aanmoedigen, begunstigen, behartigen, bemoedigen, beschermen, bespoedigen, bevoordelen, bijdragen, promoten, pushen, stimuleren, toejuichen, voorthelpen, vooruithelpen
bevorderen (ww):
benoemen, promoveren
bevorderen (ww):
toelaten

als synoniem van een ander trefwoord:

aanmoedigen (ww) :
aandrijven, aanhitsen, aansporen, aanvuren, aanzetten, animeren, bemoedigen, bevorderen, inspireren, moed inspreken, ophitsen, opporren, opwekken, opzwepen, prikkelen, stimuleren, toejuichen
stimuleren (ww) :
aanmoedigen, aansporen, aanwakkeren, aanzetten tot, bevorderen, bezielen, inspireren, motiveren, opdrijven, opporren, opwekken, prikkelen, pushen, voeden
steunen (ww) :
begunstigen, beschermen, bevorderen, bijstaan, goedkeuren, helpen, onderschrijven, patroneren, promoten, ruggensteunen, sterken, toejuichen
ondersteunen (ww) :
begeleiden, beschermen, bevorderen, bijstaan, helpen, opbeuren, rugsteunen, ruggensteunen, souteneren, steunen, supporteren, vasthouden
bevoordelen (ww) :
begenadigen, begunstigen, beschermen, bevoorrechten, bevorderen, favoriseren, helpen, matsen, protegeren, voortrekken
uitlokken (ww) :
bevorderen, ontketenen, oproepen, opwekken, provoceren, teweegbrengen, uitnodigen, verleiden, veroorzaken, verwekken
bijdragen (ww) :
aanmoedigen, bevorderen, gunstig zijn, helpen, medewerken, meedoen, stimuleren, toedoen
begunstigen (ww) :
begenadigen, bevoordelen, bevoorrechten, bevorderen, favoriseren, helpen, zegenen
kweken (ww) :
aanwakkeren, bevorderen, leiden tot, teweegbrengen, wekken, zaaien
moed inspreken (ww) :
aanmoedigen, bemoedigen, bevorderen, moed geven, toejuichen
promoten (ww) :
bevorderen, pushen, stimuleren, uitdragen, verbreiden
beschermen (ww) :
begunstigen, bevoordelen, bevorderen, steunen
in de hand werken (ww) :
bevorderen, ontketenen, opwekken, uitnodigen
helpen (ww) :
baten, bevorderen, korten, werken
pousseren (ww) :
bevorderen, voorthelpen
verhogen (ww) :
bevorderen, promoveren
aankweken (ww) :
bevorderen

woordverbanden van ‘bevorderen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922)*:

in hedendaagse spelling:
bijdragen, helpen, bevorderen

230. Bijdragen — helpen — bevorderen.

Meewerken, dat, iets zijn doel nader komt of iemand zijn doel bereikt.

Bevorderen heeft de bijgedachte, dat de medewerking geschiedt om het doel zoo spoedig of volkomen mogelijk te bereiken (vorderen = verder gaan). Helpen, is meer zijn kracht met die van een ander vereenigen; op den uitslag wordt niet zoo zeer gelet. Bijdragen beteekent bij de reeds gebruikte middelen nog een ander voegen: „Op alle wijzen moet dus de vorst de studie der rechtswetenschap bevorderen." Matigheid bevordert de gezondheid. Ik zal u gaarne bij dat werk helpen. „De partijschap doofde allengs uit, waartoe de nieuwe regeeringsvorm niet weinig bijdroeg."

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
bevorderen, verhogen

BEVORDEREN, VERHOOGEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 344.

in hedendaagse spelling:
bevorderen, voortzetten

BEVORDEREN, VOORTZETTEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 343.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bevorderen
afhouden, afwenden, belemmeren, beletten, hinderen, onderdrukken, stremmen, stuiten, tegenhouden, tegenwerken, weerhouden
zie ook:
bevorderen tot

bij andere sites:

synoniemen-sites:
Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek
woordenboeken:
ANW - WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek
oorsprong:
etymologiebank
zinsverband:
context
vertalen:
naar het
overige:
Citaten - Wikipedia - Google

debug info: 0.0019 c