bevorderen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bevorderen (ww) :
aanmoedigen, begunstigen, behartigen, bemoedigen, beschermen, bespoedigen, bevoordelen, bijdragen, promoten, pushen, stimuleren, toejuichen, voorthelpen, vooruithelpen
bevorderen (ww) :
benoemen, promoveren
bevorderen (ww) :
toelaten

als synoniem van een ander trefwoord:

aanmoedigen (ww) :
aandrijven, aanhitsen, aansporen, aanvuren, aanzetten, animeren, bemoedigen, bevorderen, inspireren, moed inspreken, ophitsen, opporren, opwekken, opzwepen, prikkelen, stimuleren, toejuichen
stimuleren (ww) :
aanmoedigen, aansporen, aanwakkeren, aanzetten tot, bevorderen, bezielen, inspireren, motiveren, opdrijven, opporren, opwekken, prikkelen, pushen, voeden
steunen (ww) :
begunstigen, beschermen, bevorderen, bijstaan, goedkeuren, helpen, onderschrijven, patroneren, promoten, ruggensteunen, sterken, toejuichen
ondersteunen (ww) :
begeleiden, beschermen, bevorderen, bijstaan, helpen, opbeuren, rugsteunen, ruggensteunen, souteneren, steunen, supporteren, vasthouden
bevoordelen (ww) :
begenadigen, begunstigen, beschermen, bevoorrechten, bevorderen, favoriseren, helpen, matsen, protegeren, voortrekken
uitlokken (ww) :
bevorderen, ontketenen, oproepen, opwekken, provoceren, teweegbrengen, uitnodigen, verleiden, veroorzaken, verwekken
bijdragen (ww) :
aanmoedigen, bevorderen, gunstig zijn, helpen, medewerken, meedoen, stimuleren, toedoen
begunstigen (ww) :
begenadigen, bevoordelen, bevoorrechten, bevorderen, favoriseren, helpen, zegenen
kweken (ww) :
aanwakkeren, bevorderen, leiden tot, teweegbrengen, wekken, zaaien
moed inspreken (ww) :
aanmoedigen, bemoedigen, bevorderen, moed geven, toejuichen
promoten (ww) :
bevorderen, pushen, stimuleren, uitdragen, verbreiden
beschermen (ww) :
begunstigen, bevoordelen, bevorderen, steunen
in de hand werken (ww) :
bevorderen, ontketenen, opwekken, uitnodigen
helpen (ww) :
baten, bevorderen, korten, werken
pousseren (ww) :
bevorderen, voorthelpen
verhogen (ww) :
bevorderen, promoveren
aankweken (ww) :
bevorderen

woordverbanden van ‘bevorderen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

bijdragen, helpen, bevorderen

Meewerken, dat, iets zijn doel nader komt of iemand zijn doel bereikt.

Bevorderen heeft de bijgedachte, dat de medewerking geschiedt om het doel zoo spoedig of volkomen mogelijk te bereiken (vorderen = verder gaan). Helpen, is meer zijn kracht met die van een ander vereenigen; op den uitslag wordt niet zoo zeer gelet. Bijdragen beteekent bij de reeds gebruikte middelen nog een ander voegen: „Op alle wijzen moet dus de vorst de studie der rechtswetenschap bevorderen." Matigheid bevordert de gezondheid. Ik zal u gaarne bij dat werk helpen. „De partijschap doofde allengs uit, waartoe de nieuwe regeeringsvorm niet weinig bijdroeg."

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 344:

bevorderen, verhogen

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 343:

bevorderen, voortzetten

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bevorderen
afhouden, afwenden, belemmeren, beletten, hinderen, onderdrukken, stremmen, stuiten, tegenhouden, tegenwerken, weerhouden

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c