bevorderen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bevorderen (ww):
aanmoedigen, begunstigen, behartigen, bemoedigen, beschermen, bespoedigen, bevoordelen, bijdragen, promoten, pushen, stimuleren, toejuichen, voorthelpen, vooruithelpen
bevorderen (ww):
benoemen, promoveren
bevorderen (ww):
toelaten

als synoniem van een ander trefwoord:

aanmoedigen (ww) :
aandrijven, aanhitsen, aansporen, aanvuren, aanzetten, animeren, bemoedigen, bevorderen, inspireren, moed inspreken, ophitsen, opporren, opwekken, opzwepen, prikkelen, stimuleren, toejuichen
stimuleren (ww) :
aanmoedigen, aansporen, aanwakkeren, aanzetten tot, bevorderen, bezielen, inspireren, motiveren, opdrijven, opporren, opwekken, prikkelen, pushen, voeden
steunen (ww) :
begunstigen, beschermen, bevorderen, bijstaan, goedkeuren, helpen, onderschrijven, patroneren, promoten, ruggensteunen, sterken, toejuichen
ondersteunen (ww) :
begeleiden, beschermen, bevorderen, bijstaan, helpen, opbeuren, rugsteunen, ruggensteunen, souteneren, steunen, supporteren, vasthouden
bevoordelen (ww) :
begenadigen, begunstigen, beschermen, bevoorrechten, bevorderen, favoriseren, helpen, matsen, protegeren, voortrekken
uitlokken (ww) :
bevorderen, ontketenen, oproepen, opwekken, provoceren, teweegbrengen, uitnodigen, verleiden, veroorzaken, verwekken
bijdragen (ww) :
aanmoedigen, bevorderen, gunstig zijn, helpen, medewerken, meedoen, stimuleren, toedoen
begunstigen (ww) :
begenadigen, bevoordelen, bevoorrechten, bevorderen, favoriseren, helpen, zegenen
kweken (ww) :
aanwakkeren, bevorderen, leiden tot, teweegbrengen, wekken, zaaien
moed inspreken (ww) :
aanmoedigen, bemoedigen, bevorderen, moed geven, toejuichen
promoten (ww) :
bevorderen, pushen, stimuleren, uitdragen, verbreiden
beschermen (ww) :
begunstigen, bevoordelen, bevorderen, steunen
in de hand werken (ww) :
bevorderen, ontketenen, opwekken, uitnodigen
helpen (ww) :
baten, bevorderen, korten, werken
pousseren (ww) :
bevorderen, voorthelpen
verhogen (ww) :
bevorderen, promoveren
aankweken (ww) :
bevorderen

woordverbanden van ‘bevorderen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

in hedendaagse spelling:
bijdragen, helpen, bevorderen

230. Bijdragen — helpen — bevorderen.

Meewerken, dat, iets zijn doel nader komt of iemand zijn doel bereikt.

Bevorderen heeft de bijgedachte, dat de medewerking geschiedt om het doel zoo spoedig of volkomen mogelijk te bereiken (vorderen = verder gaan). Helpen, is meer zijn kracht met die van een ander vereenigen; op den uitslag wordt niet zoo zeer gelet. Bijdragen beteekent bij de reeds gebruikte middelen nog een ander voegen: „Op alle wijzen moet dus de vorst de studie der rechtswetenschap bevorderen." Matigheid bevordert de gezondheid. Ik zal u gaarne bij dat werk helpen. „De partijschap doofde allengs uit, waartoe de nieuwe regeeringsvorm niet weinig bijdroeg."

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
bevorderen, verhogen

BEVORDEREN, VERHOOGEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 344.

in hedendaagse spelling:
bevorderen, voortzetten

BEVORDEREN, VOORTZETTEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 343.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bevorderen
afhouden, afwenden, belemmeren, beletten, hinderen, onderdrukken, stremmen, stuiten, tegenhouden, tegenwerken, weerhouden
zie ook:
bevorderen tot

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 34.239.167.74.

debug info: 0.0023 c