verbreiden

als woordenboektrefwoord:

verbreiden:
(verbreidde), rondvertellen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verbreiden (ww) :
doorvertellen, rondbazuinen, ruchtbaar maken
verbreiden (ww) :
verspreiden, uitspreiden
verbreiden (ww) :
uitdragen, propageren

als synoniem van een ander trefwoord:

verspreiden (ww) :
uitdelen, in omloop brengen, verdelen, rondstrooien, propageren, distribueren, verbreiden, debiteren, rondzenden, rondzaaien, rondsturen
uitdragen (ww) :
verkondigen, signaleren, prediken, propageren, verbreiden
promoten (ww) :
bevorderen, stimuleren, uitdragen, pushen, verbreiden

woordverbanden van ‘verbreiden’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Iets over eene grootere ruimte brengen dan het eerst besloeg. Verbreiden wordt zoowel gebruikt van iets mondeling verder brengen, iets ruchtbaar maken, als van b.v. andere zaken, z. a. ziektekiemen aan anderen overbrengen. Een ver haal verbreiden, een ziekte verbreiden, enz. Voor: iets algemeen bekend maken, kan men ook verspreiden zeggen. Van voorwerpen gebruikt, denkt men bij verspreiden aan eene meer regelmatige uiteenbrenging, waarbij men weet, waar, hetgeen men verspreidt, blijft, terwijl verstrooien meer is naar alle kanten, her- en derwaarts verspreiden, zonder dat men weet waar het gestoven is.

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c