uitbreiden

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

uitbreiden (ww) :
verhogen, uitbouwen, vergroten, verlengen, vermeerderen, verbreden, verruimen
uitbreiden (ww) :
uitstrekken, openslaan, uitspreiden

als synoniem van een ander trefwoord:

vermeerderen (ww) :
verhogen, versterken, uitbreiden, groeien, vergroten, toenemen, opvoeren, opslaan, aanvullen, stijgen, aanwassen, vooruitbrengen
vergroten (ww) :
uitbreiden, uitbouwen, verlengen, vermeerderen, opschroeven, opschalen, amplificeren
expanderen (ww) :
uitbreiden, vergroten, uitzetten, vermeerderen, verruimen, verwijden
verruimen (ww) :
uitbreiden, vergroten, verbreden, verwijden
uitleggen (ww) :
uitbreiden, vergroten, verlengen
uitstrekken (ww) :
uitbreiden, uitspreiden
doortrekken (ww) :
uitbreiden, verlengen
vermeerderen (ww) :
uitbreiden, vergroten

woordverbanden van ‘uitbreiden’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

uitbreiden, verspreiden

Iets, dat tot nog toe binnen eene kleinere ruimte besloten was, eene grootere oppervlakte doen beslaan. Het verschil tusschen beide woorden is hierin gelegen, dat uitbreiden in het algemeen slechts te kennen geeft, dat men iets eene grootere ruimte doet beslaan, terwijl verspreiden daarentegen hoofdzakelijk ziet op het aantal plaatsen, welke men het doet innemen. Daarom gebruikt men bij voorkeur uitbreiden van dingen, die men zich als een geheel denkt, verspreiden van dingen, die beschouwd worden te bestaan uit eene menigte zelfstandige deelen. De nacht breidt zijn sluier uit over de aarde. De wind verspreidt het stuifmeel der planten. Napoleon breidde zijn macht over bijna geheel Europa uit.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 200:

uitbreiden, verspreiden

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

uitbreiden
beperken, inperken, reduceren, terugbrengen

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c