overdrijven

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

overdrijven (ww):
aandikken, chargeren, dramatiseren, exalteren, het er dik opleggen, hyperboliseren, kleuren, opblazen, opkloppen, opschroeven, opsmukken, vergroten
overdrijven (ww):
het te bont maken, te ver gaan
overdrijven (ww):
overtrekken, voorbijtrekken

als synoniem van een ander trefwoord:

aandikken (ww) :
aankleden, chargeren, exalteren, fabuleren, opblazen, opkloppen, overdrijven, overtrekken
vergroten (ww) :
aandikken, kleuren, opkloppen, overdrijven
aanstellen (ww) :
komediespelen, overdrijven, raar doen
overtrekken (ww) :
opblazen, overdrijven, voorbijgaan
opblazen (ww) :
aandikken, opkloppen, overdrijven
opschroeven (ww) :
opkloppen, overdrijven
overtrekken (ww) :
chargeren, overdrijven
chargeren (ww) :
overdrijven
opkloppen (ww) :
overdrijven

woordverbanden van ‘overdrijven’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
overdrijven, vergroten

Overdrijven — vergrooten. Iets grooter voorstellen, dan het werkelijk is. Van overdrijven is meer hartstocht, eene onberedeneerde zucht tot vergrooting de oorzaak; in vergrooten ligt meer het denkbeeld, dat men met opzet de waarheid geweld aandoet, door in koelen bloede, met voorbedachten rade de zaken grooter voor te stellen dan zij zijn. Gij moet u geen overdreven voorstelling maken van de eentonigheid van den winter buiten. Kinderen overdrijven gaarne wat hun getroffen heeft. In deze courant wordt, naar men zegt, het oorlogsgevaar zeer vergroot ten einde beursspeculatiën in de hand te werken.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

in hedendaagse spelling:
overdrijven, vergroten

42. Overdrijven — vergrooten.

Iets grooter voorstellen dan het is.

Overdrijven geschiedt meer uit hartstochtelijkheid, uit zucht om iets van grooter gewicht te doen schijnen, dan het in werkelijkheid is; het geschiedt dus niet uit boos opzet. Dat er bij dit ongeval verscheidene menschen verongelukt zijn, laat zich denken; doch dit getal op 200 te stellen is zeker overdreven.

Vergrooten daarentegen onderstelt een bepaald opzet; men wil n.l. door dat vergrooten een of ander doel des te gemakkelijker bereiken. Om hun zoon van zijn vertrek naar Indië terug te houden, hebben zijn ouders hem. de bezwaren van het Indische leven zeer vergroot voorgesteld.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
overdrijven, vergroten

OVERDRIJVEN, VERGROOTEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 78.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

overdrijven
minimaliseren

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0019 c