verbloemen

als woordenboektrefwoord:

verbloemen:
(verbloemd), vergoelijken, bemantelen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verbloemen (ww) :
bemantelen, bewimpelen, maskeren, verbergen, verdoezelen, verhelen, verhullen
verbloemen (ww) :
goedpraten, vergoelijken, verschonen

als synoniem van een ander trefwoord:

verbergen (ww) :
achterhouden, bedekken, bemantelen, geheimhouden, maskeren, ontveinzen, verbloemen, verduiken, verheimelijken, verhelen, verhullen, vermommen, verstoppen, verzwijgen, wegsteken, wegstoppen
maskeren (ww) :
bemantelen, verbergen, verbloemen, verhullen, vermommen, wegsteken
bewimpelen (ww) :
bemantelen, verbergen, verbloemen, verdoezelen, verhelen
vergoelijken (ww) :
verbloemen, verhelen, verschonen, verzachten
bemantelen (ww) :
maskeren, verbergen, verbloemen

woordverbanden van ‘verbloemen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Iets voor het oog verbergen. De drie laatste woorden komen alleen figuurlijk voor; bedekken in eigenlijken zin en figuurlijk. Bedekken is het sterkst; het geeft te kennen, dat men iets, door er wat over te doen, aan het gezicht onttrekt. Bemantelen en bewimpelen geven te kennen dat men iets, dat slecht of leelijk is, eenigszins tracht te verbergen. Verbloemen is het leelijke verbergen door er een schoonen schijn aan te geven.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 353:

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0073 c