bemantelen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bemantelen (ww):
maskeren, verbergen, verbloemen
bemantelen (ww):
omsluieren, sluieren

als synoniem van een ander trefwoord:

verbergen (ww) :
achterhouden, bedekken, bemantelen, geheimhouden, maskeren, ontveinzen, verbloemen, verduiken, verheimelijken, verhelen, verhullen, vermommen, verstoppen, verzwijgen, wegsteken, wegstoppen
verbloemen (ww) :
bemantelen, bewimpelen, maskeren, verbergen, verdoezelen, verhelen, verhullen
maskeren (ww) :
bemantelen, verbergen, verbloemen, verhullen, vermommen, wegsteken
bewimpelen (ww) :
bemantelen, verbergen, verbloemen, verdoezelen, verhelen

woordverbanden van ‘bemantelen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
bedekken, bemantelen, bewimpelen, verbloemen

Bedekken — bemantelen — bewimpelen — verbloemen. Iets voor het oog verbergen. De drie laatste woorden komen alleen figuurlijk voor; bedekken in eigenlijken zin en figuurlijk. Bedekken is het sterkst; het geeft te kennen, dat men iets, door er wat over te doen, aan het gezicht onttrekt. Bemantelen en bewimpelen geven te kennen dat men iets, dat slecht of leelijk is, eenigszins tracht te verbergen. Verbloemen is het leelijke verbergen door er een schoonen schijn aan te geven.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c