verschonen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verschonen (ww):
excuseren, verontschuldigen
verschonen (ww):
goedpraten, vergoelijken
verschonen (ww):
verversen
verschonen (ww):
sparen

als synoniem van een ander trefwoord:

bewaren (ww) :
behoeden, behouden, beschermen, conserveren, handhaven, houden, in stand houden, onderhouden, opbergen, preserveren, reserveren, sparen, verschonen, vrijwaren, zorgen voor
vergeven (ww) :
door de vingers zien, excuseren, genade schenken, kwijtschelden, pardonneren, vergiffenis schenken, verontschuldigen, verschonen
verontschuldigen (ww) :
disculperen, excuseren, goedpraten, justificeren, pardonneren, rechtvaardigen, verdedigen, vergeven, vergoelijken, verschonen
vergoelijken (ww) :
verbloemen, verhelen, verschonen, verzachten
verbloemen (ww) :
goedpraten, vergoelijken, verschonen
verversen (ww) :
vernieuwen, verschonen, vervangen
excuseren (ww) :
verontschuldigen, verschonen

woordverbanden van ‘verschonen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
ontzien, sparen, verschonen

Ontzien — sparen — verschoonen. Men ontziet uit eerbied, plichtbesef, vrees; men spaart om te behouden; men verschoont uit menschen-kennis, zachtmoedigheid, mededoogen of uit willekeur. Ontzie uwe meerderen. Spaar uwe krachten. Verschoon de onnadenkendheid der jeugd. Neptuin ontziet noch dijk, noch paal. De dood spaart niemand. De felle dood .... verschoont de oude lien. (Vondel).

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
ontzien, sparen, verschonen

ONTZIEN, SPAREN, VERSCHOONEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 48.

in hedendaagse spelling:
vrijpleiten, vrijdingen, ontlasten, verantwoorden, vergoelijken, verschonen, sparen

VRIJPLEITEN, VRIJDINGEN, ONTLASTEN, VERANTWOORDEN, VERGOELIJKEN, VERSCHOONEN, SPAREN

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 396.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c