kwijtschelden

als woordenboektrefwoord:

kwijtschelden:
(schold kwijt, kwijtgescholden), ontheffen (van straf, belasting).

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

kwijtschelden (ww) :
ontheffen, schenken, vergeven, vrijstellen

als synoniem van een ander trefwoord:

vergeven (ww) :
door de vingers zien, excuseren, genade schenken, kwijtschelden, pardonneren, vergiffenis schenken, verontschuldigen, verschonen
schenken (ww) :
kwijtschelden, laten houden, vrijstellen

woordverbanden van ‘kwijtschelden’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c