behouden

als woordenboektrefwoord:

behouden:
(behield, behouden), bewaren ; niet verliezen.
behouden:
bn. veilig; onbeschadigd.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

behouden (ww) :
houden, bewaren, behoeden, redden, beschermen, overhouden, bergen, handhaven
behouden (bn) :
veilig, gezond, heelhuids, ongedeerd, gespaard

als synoniem van een ander trefwoord:

bewaren (ww) :
houden, reserveren, onderhouden, verschonen, sparen, behoeden, behouden, zorgen voor, in stand houden, beschermen, conserveren, opbergen, handhaven, vrijwaren, preserveren
beschermen (ww) :
bewaken, bewaren, hoeden, beveiligen, behoeden, behouden, afdekken, bedekken, verdedigen, dekken, afschermen, vrijwaren, beschutten, schutten, preserveren, protegeren
handhaven (ww) :
staande houden, bewaren, overleven, behouden, aanhouden, volhouden, in stand houden, beschermen, voortgaan met, consolideren
redden (ww) :
behouden, bevrijden, verlossen, in veiligheid brengen, bergen, vrijwaren, sauveren
onderhouden (ww) :
behouden, in stand houden, bijhouden, in orde houden, cultiveren
houden (ww) :
bewaren, hoeden, behouden, hebben
conserveren (ww) :
bewaren, behouden, verduurzamen
aanhouden (ww) :
laten blijven, behouden
ophouden (ww) :
hoog houden, behouden
redden (ww) :
behouden, handhaven
heelhuids (bn) :
levend, behouden, ongedeerd
veilig (bn) :
behouden, ongedeerd

woordverbanden van ‘behouden’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 251:

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 273:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

behouden
afdragen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
bijvoeglijk naamwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c