geborgen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

geborgen (bn):
beschermd, beschut, in veiligheid, veilig

als synoniem van een ander trefwoord:

beschut (bn) :
afgeschermd, beschermd, geborgen, gevrijwaard, luw, uit de wind, veilig

woordverbanden van ‘geborgen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 189:

geborgen, zeker

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

geborgen
bedreigd, gevaarlijk, onveilig

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0017 c