staande houden

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

beweren (ww) :
betogen, betuigen, claimen, getuigen, pretenderen, staande houden, stellen, suggereren, verklaren, volhouden, voorgeven, voorwenden, zeggen
handhaven (ww) :
aanhouden, behouden, beschermen, bewaren, consolideren, in stand houden, overleven, staande houden, volhouden, voortgaan met
tegenhouden (ww) :
afwenden, afweren, indammen, keren, staande houden, stoppen, stuiten, weerhouden, weren
aanhouden (ww) :
aanklampen, aanspreken, staande houden, tegenhouden, vasthouden

woordverbanden van ‘staande houden’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

beweren, staande houden, volhouden

Iets beweren is eene stelling opperen; iets staande houden of volhouden beteekent eene stelling, ondanks de tegenspraak, die zij vindt, handhaven, Zeg wat ge wilt, ik blijf niettemin staande houden, dat de invoering van den leerplicht een noodzakelijke maatregel is.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 350:

beweren, staande houden

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c