suggereren

als woordenboektrefwoord:

suggereren:
(gesuggereerd), opdringen van een denkbeeld.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

suggereren (ww) :
aandragen, beweren, inbrengen, opperen, volhouden, voorstellen
suggereren (ww) :
doen vermoeden, impliceren, insinueren

als synoniem van een ander trefwoord:

opperen (ww) :
aan de hand doen, aandragen, aanvoeren, inbrengen, naar voren brengen, opwerpen, suggereren, te berde brengen, voorleggen, vooropstellen, vooropzetten, voorstellen
voorstellen (ww) :
adviseren, aandragen, aanvoeren, influisteren, nomineren, opperen, overreiken, proponeren, raden, suggereren, voordragen, voorleggen, voorslaan
beweren (ww) :
betogen, betuigen, claimen, getuigen, pretenderen, staande houden, stellen, suggereren, verklaren, volhouden, voorgeven, voorwenden, zeggen
vooropzetten (ww) :
opperen, suggereren

woordverbanden van ‘suggereren’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0042 c