voorleggen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

voorleggen (ww) :
in overweging geven, indienen, voorstellen
voorleggen (ww) :
overleggen, overreiken, tonen

als synoniem van een ander trefwoord:

tonen (ww) :
betuigen, demonstreren, etaleren, laten zien, overleggen, produceren, showen, tentoonspreiden, tentoonstellen, tevoorschijn halen, tevoorschijn toveren, uitstallen, vertonen, voorleggen
opperen (ww) :
aan de hand doen, aandragen, aanvoeren, inbrengen, naar voren brengen, opwerpen, suggereren, te berde brengen, voorleggen, vooropstellen, vooropzetten, voorstellen
voorstellen (ww) :
adviseren, aandragen, aanvoeren, influisteren, nomineren, opperen, overreiken, proponeren, raden, suggereren, voordragen, voorleggen, voorslaan
overleggen (ww) :
afstaan, deponeren, fourneren, inleveren, overdragen, overhandigen, ter hand stellen, tonen, voorleggen
indienen (ww) :
aanbieden, aanvoeren, inbrengen, neerleggen, overleggen, overreiken, voordragen, voorleggen
stellen (ww) :
betogen, beweren, poneren, postuleren, verklaren, voorleggen, volhouden, zeggen
overmaken (ww) :
doorgeven, doorspelen, overbrengen, toesturen, toezenden, voorleggen, zenden
doen (ww) :
dienen, leggen, plaatsen, steken, stellen, voorleggen, zetten
onderwerpen (ww) :
voorleggen

woordverbanden van ‘voorleggen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c