inleveren

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

inleveren (ww) :
afgeven, binnenbrengen, indienen, overgeven

als synoniem van een ander trefwoord:

overgeven (ww) :
afgeven, afstaan, afstand doen van, inleveren, opgeven, overdragen, overhandigen, overlaten, overleveren, prijsgeven, toevertrouwen, uitleveren
afgeven (ww) :
aangeven, afdragen, afleveren, afstaan, geven, inleveren, leveren, opgeven, overgeven, overhandigen, overmaken
overleggen (ww) :
afstaan, deponeren, fourneren, inleveren, overdragen, overhandigen, ter hand stellen, tonen, voorleggen
opleveren (ww) :
afleveren, bezorgen, inleveren, leveren, schaffen

woordverbanden van ‘inleveren’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

inleveren, indienen

Stukken aan de bevoegde macht doen toekomen, ze aan een college of een persoon inzenden. Het begrip inleveren is ruim, dat van indienen eng. Iedereen kan een verzoekschrift, eene klacht, bezwaren, aanbiedingen, plannen, voorstellen, enz. inleveren. Indienen daarentegen gebruikt men alleen ten opzichte van hem, door wien de overlegging geschiedt krachtens de bevoegdheid, die hij aan zijn ambt ontleent. Een minister dient een ontwerp van wet in.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 280:

inleveren, indienen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c