bezorgen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bezorgen (ww):
afgeven, afleveren, bedelen, bestellen, brengen, geven, leveren, opleveren, overhandigen, verlenen, verschaffen, verzorgen
bezorgen (ww):
aandoen, berokkenen, opleveren, teweegbrengen, veroorzaken

als synoniem van een ander trefwoord:

veroorzaken (ww) :
aanbrengen, aandoen, aanrichten, aanstichten, baren, berokkenen, bezorgen, brengen, doen, geven, kweken, leiden tot, maken, met zich meebrengen, ontketenen, opleveren, opwekken, scheppen, stichten, ten gevolge hebben, teweegbrengen, toebrengen, tot gevolg hebben, uitlokken, verschaffen, verwekken, voortbrengen, wekken, zaaien
leveren (ww) :
aanleveren, aanvoeren, afgeven, afleveren, bevoorraden, bezorgen, bieden, brengen, fourneren, geven, opleveren, overdragen, overleveren, produceren, schaffen, toeleveren, toevoeren, verschaffen, verstrekken, voorzien
teweegbrengen (ww) :
aanrichten, aanstichten, afdwingen, baren, berokkenen, bewerken, bewerkstelligen, bezorgen, geven, leiden tot, oproepen, opwekken, uitlokken, uitrichten, veroorzaken, verwekken, wekken
geven (ww) :
aanbieden, aangeven, aanreiken, afgeven, afstaan, bezorgen, cadeau doen, leveren, schenken, toebedelen, toedienen, toesteken, uitreiken, verschaffen, verschenken, verstrekken, weggeven
bieden (ww) :
aanbieden, bezorgen, brengen, geven, lenen, leveren, offreren, opofferen, presenteren, reiken, schenken, toekennen, toestaan, toesteken, verschaffen
verlenen (ww) :
bezorgen, bieden, geven, gunnen, mededelen, schenken, toedelen, toekennen, toestaan, toewijzen, uitdelen, vergunnen, verschaffen, verstrekken
verstrekken (ww) :
bezorgen, fourneren, geven, leveren, schaffen, toedienen, uitdelen, uitgeven, uitreiken, verlenen, verschaffen, voorzien van
verschaffen (ww) :
bezorgen, bieden, brengen, fourneren, geven, gunnen, leveren, opleveren, schaffen, toekennen, verlenen, verstrekken, voorzien
bedelen (ww) :
begiftigen, bezorgen, distribueren, geven, ronddelen, toedelen, toerusten, toewijzen, uitdelen, voorzien van
bewerken (ww) :
aanrichten, aanstichten, bewerkstelligen, bezorgen, gedaan krijgen, realiseren, teweegbrengen, veroorzaken
uitwijzen (ww) :
bezorgen, rondbrengen, ronddelen, toewijzen, uitgeven, uitkeren, uitreiken, verdelen, verspreiden
met zich meebrengen (ww) :
bezorgen, stichten, ten gevolge hebben, tot gevolg hebben, veroorzaken, verwekken
afleveren (ww) :
afgeven, bestellen, bezorgen, brengen, leveren, overhandigen
aandoen (ww) :
aanrichten, berokkenen, bezorgen, toebrengen, veroorzaken
berokkenen (ww) :
aandoen, bezorgen, teweegbrengen, toebrengen, veroorzaken
voeren (ww) :
afleveren, bezorgen, overbrengen, vervoeren, wegbrengen
opleveren (ww) :
afleveren, bezorgen, inleveren, leveren, schaffen
baren (ww) :
berokkenen, bezorgen, teweegbrengen, veroorzaken
afgeven (ww) :
aanreiken, bezorgen, overhandigen
bestellen (ww) :
afleveren, bezorgen, langsbrengen
uitdragen (ww) :
bezorgen, rondbrengen
toebrengen (ww) :
berokkenen, bezorgen
schaffen (ww) :
bezorgen, opleveren
brengen (ww) :
afleveren, bezorgen

woordverbanden van ‘bezorgen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Zorgen dat iets de plaats zijner bestemming bereikt. Bezorgen is de ruimste uitdrukking; het laat de wijze der overbrenging geheel onbepaald, en geeft slechts te kennen, dat men zorg draagt dat het toevertrouwde goed overkomt. Bestellen is iets ter bepaalder plaatse brengen, en duidt verder ook aan, dat de bezorging geschiedt door bepaaldelijk daartoe aangewezen personen en tegen geldelijke vergoeding: brieven, pakjes bestellen; overhandigen sluit in, dat men de goederen aan den persoon zelf, voor wien zij bestemd zijn, overgeeft.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 320:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bezorgen
incasseren, krijgen, ontvangen, verkrijgen

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c