bezorgen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bezorgen (ww) :
bestellen, afleveren, geven, opleveren, leveren, overhandigen, verzorgen, brengen, verschaffen, bedelen, verlenen, afgeven
bezorgen (ww) :
opleveren, aandoen, veroorzaken, teweegbrengen, berokkenen

als synoniem van een ander trefwoord:

veroorzaken (ww) :
opwekken, uitlokken, bezorgen, ontketenen, wekken, verwekken, geven, opleveren, aanrichten, maken, aanbrengen, voortbrengen, baren, brengen, doen, verschaffen, aandoen, toebrengen, scheppen, zaaien, kweken, stichten, tot gevolg hebben, leiden tot, teweegbrengen, aanstichten, berokkenen, met zich meebrengen, ten gevolge hebben
leveren (ww) :
bezorgen, bieden, afleveren, aanvoeren, bevoorraden, geven, opleveren, overdragen, produceren, brengen, verschaffen, voorzien, verstrekken, afgeven, overleveren, toevoeren, schaffen, fourneren, aanleveren, toeleveren
geven (ww) :
bezorgen, toedienen, aanbieden, leveren, schenken, cadeau doen, verschaffen, weggeven, verstrekken, aangeven, afstaan, afgeven, uitreiken, aanreiken, toebedelen, toesteken, verschenken
teweegbrengen (ww) :
oproepen, opwekken, uitlokken, bezorgen, wekken, verwekken, geven, aanrichten, baren, afdwingen, bewerken, veroorzaken, leiden tot, bewerkstelligen, aanstichten, uitrichten, berokkenen
bieden (ww) :
bezorgen, lenen, geven, aanbieden, leveren, opofferen, schenken, brengen, toestaan, verschaffen, toekennen, presenteren, toesteken, reiken, offreren
verlenen (ww) :
bieden, uitdelen, bezorgen, toewijzen, geven, gunnen, schenken, toestaan, verschaffen, verstrekken, toekennen, mededelen, vergunnen, toedelen
verschaffen (ww) :
bieden, bezorgen, geven, opleveren, leveren, gunnen, brengen, voorzien, verstrekken, toekennen, verlenen, schaffen, fourneren
verstrekken (ww) :
bezorgen, uitdelen, toedienen, geven, leveren, verschaffen, voorzien van, uitgeven, verlenen, uitreiken, schaffen, fourneren
bedelen (ww) :
bezorgen, uitdelen, toewijzen, geven, voorzien van, distribueren, ronddelen, toerusten, begiftigen, toedelen
bewerken (ww) :
bezorgen, aanrichten, realiseren, gedaan krijgen, veroorzaken, bewerkstelligen, teweegbrengen, aanstichten
uitwijzen (ww) :
bezorgen, toewijzen, uitkeren, verdelen, verspreiden, rondbrengen, uitgeven, uitreiken, ronddelen
met zich meebrengen (ww) :
bezorgen, verwekken, stichten, tot gevolg hebben, veroorzaken, ten gevolge hebben
afleveren (ww) :
bezorgen, bestellen, leveren, overhandigen, brengen, afgeven
aandoen (ww) :
bezorgen, aanrichten, toebrengen, veroorzaken, berokkenen
berokkenen (ww) :
bezorgen, aandoen, toebrengen, veroorzaken, teweegbrengen
voeren (ww) :
bezorgen, afleveren, vervoeren, overbrengen, wegbrengen
baren (ww) :
bezorgen, veroorzaken, teweegbrengen, berokkenen
opleveren (ww) :
bezorgen, afleveren, inleveren, leveren, schaffen
afgeven (ww) :
bezorgen, overhandigen, aanreiken
bestellen (ww) :
bezorgen, afleveren, langsbrengen
uitdragen (ww) :
bezorgen, rondbrengen
toebrengen (ww) :
bezorgen, berokkenen
brengen (ww) :
bezorgen, afleveren
schaffen (ww) :
bezorgen, opleveren

woordverbanden van ‘bezorgen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Zorgen dat iets de plaats zijner bestemming bereikt. Bezorgen is de ruimste uitdrukking; het laat de wijze der overbrenging geheel onbepaald, en geeft slechts te kennen, dat men zorg draagt dat het toevertrouwde goed overkomt. Bestellen is iets ter bepaalder plaatse brengen, en duidt verder ook aan, dat de bezorging geschiedt door bepaaldelijk daartoe aangewezen personen en tegen geldelijke vergoeding: brieven, pakjes bestellen; overhandigen sluit in, dat men de goederen aan den persoon zelf, voor wien zij bestemd zijn, overgeeft.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 320:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bezorgen
incasseren, krijgen, ontvangen, verkrijgen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c