Synoniemen.net gebruikt cookies en vergelijkbare technologie├źn ("cookies"), onder andere om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Dat houdt in dat synoniemen.net het gedrag van bezoekers vastlegt, analyseert en deelt en zo de website beter afstemt op de interesses van de bezoeker. Cookies van Improve Digital en AppNexus kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen, gedragsgegevens te delen en artikelen aan te bevelen op synoniemen.net die aansluiten op je interesses.

Lees meer over ons privacy-beleid.

cookies accepteren

cookies niet accepteren


bezorgen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bezorgen (ww):
afgeven, afleveren, bedelen, bestellen, brengen, geven, leveren, opleveren, overhandigen, verlenen, verschaffen, verzorgen
bezorgen (ww):
aandoen, berokkenen, opleveren, teweegbrengen, veroorzaken

als synoniem van een ander trefwoord:

veroorzaken (ww) :
aanbrengen, aandoen, aanrichten, aanstichten, baren, berokkenen, bezorgen, brengen, doen, geven, kweken, leiden tot, maken, met zich meebrengen, ontketenen, opleveren, opwekken, scheppen, stichten, ten gevolge hebben, teweegbrengen, toebrengen, tot gevolg hebben, uitlokken, verschaffen, verwekken, voortbrengen, wekken, zaaien
leveren (ww) :
aanleveren, aanvoeren, afgeven, afleveren, bevoorraden, bezorgen, bieden, brengen, fourneren, geven, opleveren, overdragen, overleveren, produceren, schaffen, toeleveren, toevoeren, verschaffen, verstrekken, voorzien
teweegbrengen (ww) :
aanrichten, aanstichten, afdwingen, baren, berokkenen, bewerken, bewerkstelligen, bezorgen, geven, leiden tot, oproepen, opwekken, uitlokken, uitrichten, veroorzaken, verwekken, wekken
geven (ww) :
aanbieden, aangeven, aanreiken, afgeven, afstaan, bezorgen, cadeau doen, leveren, schenken, toebedelen, toedienen, toesteken, uitreiken, verschaffen, verschenken, verstrekken, weggeven
bieden (ww) :
aanbieden, bezorgen, brengen, geven, lenen, leveren, offreren, opofferen, presenteren, reiken, schenken, toekennen, toestaan, toesteken, verschaffen
verlenen (ww) :
bezorgen, bieden, geven, gunnen, mededelen, schenken, toedelen, toekennen, toestaan, toewijzen, uitdelen, vergunnen, verschaffen, verstrekken
verstrekken (ww) :
bezorgen, fourneren, geven, leveren, schaffen, toedienen, uitdelen, uitgeven, uitreiken, verlenen, verschaffen, voorzien van
verschaffen (ww) :
bezorgen, bieden, brengen, fourneren, geven, gunnen, leveren, opleveren, schaffen, toekennen, verlenen, verstrekken, voorzien
bedelen (ww) :
begiftigen, bezorgen, distribueren, geven, ronddelen, toedelen, toerusten, toewijzen, uitdelen, voorzien van
bewerken (ww) :
aanrichten, aanstichten, bewerkstelligen, bezorgen, gedaan krijgen, realiseren, teweegbrengen, veroorzaken
uitwijzen (ww) :
bezorgen, rondbrengen, ronddelen, toewijzen, uitgeven, uitkeren, uitreiken, verdelen, verspreiden
met zich meebrengen (ww) :
bezorgen, stichten, ten gevolge hebben, tot gevolg hebben, veroorzaken, verwekken
afleveren (ww) :
afgeven, bestellen, bezorgen, brengen, leveren, overhandigen
aandoen (ww) :
aanrichten, berokkenen, bezorgen, toebrengen, veroorzaken
berokkenen (ww) :
aandoen, bezorgen, teweegbrengen, toebrengen, veroorzaken
voeren (ww) :
afleveren, bezorgen, overbrengen, vervoeren, wegbrengen
opleveren (ww) :
afleveren, bezorgen, inleveren, leveren, schaffen
baren (ww) :
berokkenen, bezorgen, teweegbrengen, veroorzaken
afgeven (ww) :
aanreiken, bezorgen, overhandigen
bestellen (ww) :
afleveren, bezorgen, langsbrengen
uitdragen (ww) :
bezorgen, rondbrengen
toebrengen (ww) :
berokkenen, bezorgen
schaffen (ww) :
bezorgen, opleveren
brengen (ww) :
afleveren, bezorgen

woordverbanden van ‘bezorgen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
bestellen, bezorgen, overhandigen

Bestellen — bezorgen — overhandigen. Zorgen dat iets de plaats zijner bestemming bereikt. Bezorgen is de ruimste uitdrukking; het laat de wijze der overbrenging geheel onbepaald, en geeft slechts te kennen, dat men zorg draagt dat het toevertrouwde goed overkomt. Bestellen is iets ter bepaalder plaatse brengen, en duidt verder ook aan, dat de bezorging geschiedt door bepaaldelijk daartoe aangewezen personen en tegen geldelijke vergoeding: brieven, pakjes bestellen; overhandigen sluit in, dat men de goederen aan den persoon zelf, voor wien zij bestemd zijn, overgeeft.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
bestellen, behandigen, bezorgen, overgeven, overhandigen

BESTELLEN, BEHANDIGEN, BEZORGEN, OVERGEVEN, OVERHANDIGEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 320.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bezorgen
incasseren, krijgen, ontvangen, verkrijgen
zie ook:
afleiding bezorgen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek
woordenboeken:
ANW - WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek
oorsprong:
etymologiebank
zinsverband:
context
vertalen:
naar het
overige:
Citaten - Wikipedia - Google

debug info: 0.0048 c