ronddelen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

uitdelen (ww) :
vergeven, geven, aanbieden, verdelen, verspreiden, bedelen, verstrekken, verlenen, rondstrooien, uitmeten, distribueren, ronddelen, rondgeven, dispenseren
verdelen (ww) :
uitdelen, toedienen, verspreiden, rondbrengen, toebedelen, distribueren, ronddelen, rondbezorgen, partageren
bedelen (ww) :
bezorgen, uitdelen, toewijzen, geven, voorzien van, distribueren, ronddelen, toerusten, begiftigen, toedelen
uitwijzen (ww) :
bezorgen, toewijzen, uitkeren, verdelen, verspreiden, rondbrengen, uitgeven, uitreiken, ronddelen

woordverbanden van ‘ronddelen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

bedelen, omdelen, ronddelen, uitdelen

Aan verschillende personen het hun toekomend of toegedacht deel van iets overhandigen. Uitdeelen is het uitreiken der verschillende deelen. Omdeelen, ronddeelen (b.v. van het geven van kaarten) onderstellen, dat de uitdeeling in een kring plaats heeft, of onder een onbekend aantal personen, zoodat men niet zeker is allen een deel te geven. Bedeelen veronderstelt, dat verschillende personen tegelijkertijd een deel ontvangen; het wordt bij voorkeur gebezigd van eene vaste uitdeeling aan behoeftigen, en figuurlijk voor toegerust zijn met gaven of rijkdommen. De bedeeling der armen heeft meest Vrijdags plaats. Hij is rijk bedeeld. Met de gaven der fortuin bedeeld zijn.

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c