leiden

als woordenboektrefwoord:

leiden:
(leidde, geleid), doen gaan ; rondvoeren; besturen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

leiden (ww) :
voeren, begeleiden, rondleiden, meenemen, drijven, brengen, geleiden, gidsen, loodsen, mennen, piloteren, de weg wijzen
leiden (ww) :
regeren, beheren, sturen, besturen, exploiteren, runnen, uitbaten, managen, manoeuvreren, de leiding hebben over
leiden (ww) :
begeleiden, aanvoeren, regelen, voorop lopen, dirigeren, reguleren
leiden (ww) :
op kop liggen, vóór staan, vóór liggen, de leiding hebben

als synoniem van een ander trefwoord:

sturen (ww) :
richten, navigeren, varen, dirigeren, wenden, leiden, loodsen, manoeuvreren, laveren, stevenen
blijken (ww) :
uitvallen, uitdraaien, uitpakken, vallen, uitmonden, leiden, resulteren, uitlopen
drijven (ww) :
voeren, bedrijven, regelen, besturen, leiden, uitoefenen, exploiteren, runnen
brengen (ww) :
voeren, begeleiden, vervoeren, dragen, leiden, bij zich hebben
beheren (ww) :
voeren, besturen, leiden, exploiteren, runnen, superviseren
aanvoeren (ww) :
besturen, commanderen, leiden, geleiden, vooropgaan
voeren (ww) :
trekken, besturen, rijden, leiden, geleiden, mennen
regeren (ww) :
besturen, heersen, leiden, de scepter zwaaien
runnen (ww) :
beheren, drijven, leiden, exploiteren
besturen (ww) :
regeren, beheren, regelen, leiden
richten (ww) :
besturen, dirigeren, leiden
exploiteren (ww) :
drijven, leiden, runnen
presideren (ww) :
voorzitten, leiden
managen (ww) :
besturen, leiden
lopen (ww) :
voeren, leiden

woordverbanden van ‘leiden’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

brengen, leiden, voeren

Iets of iemand van plaats doen veranderen of de richting der beweging van iets of iemand bepalen. Het laatste gedeelte dezer bepaling slaat op leiden, het eerste gedeelte op brengen en voeren Bij laatstgenoemde woorden is de plaatsverandering geheel het werk van den tusschenpersoon. Voeren d. i. doen gaan, beteekent verplaatsen in het algemeen. Bij brengen kan de plaatsbestemming als bekend worden aangenomen. Breng een glas water beteekent: breng het hier. Bij voeren dient zij echter altijd uitdrukkelijk te worden aangewezen. Naar huis voeren, opwaarts voeren. Leiden wordt allen gebezigd van personen, die den wil, en van wezens, die het vermogen tot voortgaan zelf bezitten; het bepaalt zich tot de zorg, dat de beweging geschiedt in de juiste of de verlangde richting. Water door de stad leiden. Een blinde, een kind, een dier leiden.

geleiden, leiden

Het eerste verschilt van het laatste door het voorvoegsel, dat de vergezelling uitdrukt. Bij leiden wordt de persoon, die leidt als hoofdpersoon gedacht; bij geleiden, de persoon, dien men ge leidt. Iemand naar den kansel geleiden. De veldheer leidt zijne troepen naar den strijd.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 411:

brengen, leiden, voeren

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

leiden
volgen

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c