herleiden

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

herleiden (ww):
omrekenen, reduceren, terugvoeren, vereenvoudigen
herleiden (ww):
terugbrengen

als synoniem van een ander trefwoord:

oplossen (ww) :
afleiden, bepalen, deduceren, herleiden
reduceren (ww) :
herleiden, omrekenen, terugvoeren
terugbrengen (ww) :
herleiden, terugvoeren

woordverbanden van ‘herleiden’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0021 c