deduceren

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

concluderen (ww) :
afleiden, besluiten, de conclusie trekken, de gevolgtrekking maken, deduceren, opmaken, tot de slotsom komen
extrapoleren (ww) :
deduceren, generaliseren, veralgemenen, veralgemeniseren
afleiden (ww) :
besluiten, concluderen, deduceren, distilleren, opmaken
oplossen (ww) :
afleiden, bepalen, deduceren, herleiden

woordverbanden van ‘deduceren’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

deduceren
induceren

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c