veralgemenen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

veralgemenen (ww):
generaliseren

als synoniem van een ander trefwoord:

extrapoleren (ww) :
deduceren, generaliseren, veralgemenen, veralgemeniseren
induceren (ww) :
afleiden, gevolg trekken, veralgemenen, veralgemeniseren

woordverbanden van ‘veralgemenen’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.002 c