brouwen

als woordenboektrefwoord:

brouwen:
(gebrouwen), bereiden (inz. bier); veroorzaken, berokkenen.
brouwen:
(gebrouwd), de letter r met de huig uitspreken.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

brouwen (ww) :
smeden, beramen
brouwen (ww) :
samenstellen

als synoniem van een ander trefwoord:

bedenken (ww) :
ontwerpen, uitstippelen, smeden, vinden, verzinnen, uitvinden, plannen, brouwen, construeren, fantaseren, ontdekken, uitbroeden, beramen, uitdokteren, uitkienen, uitdenken, concipiëren, uitknobbelen, verdichten, fingeren
beramen (ww) :
voorbereiden, smeden, overleggen, verzinnen, opzetten, bedenken, zinnen op, brouwen, schatten, op touw zetten, uitbroeden, overdenken, uitdenken
knoeien (ww) :
klungelen, scharrelen, kloten, prutsen, brouwen, frutselen, modderen, frommelen, flodderen, broddelen, foefelen, krasselen, frullen
smeden (ww) :
verzinnen, bedenken, vormen, brouwen, bekokstoven, beramen, uitdenken
samenstellen (ww) :
brouwen, bereiden

woordverbanden van ‘brouwen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Tot stand brengen, doen plaats grijpen. Veroorzaken drukt het algemeene begrip uit, en kan zoowel in ongunstigen als in gunstigen zin worden gebezigd, evenals ver wekken en teweegbrengen. Vreugde of droefheid veroorzaken; een gevoel van afkeer verwekken; instemming verwekken; eene verandering teweegbrengen. Bij teweegbrengen geschiedt de werking langzamer dan bij veroorzaken en verwekken. Veroorzaken is meer in gebruik dan verwekken. Bij geen van deze drie woorden wordt, evenmin als bij aanrichten, beslist een vooropgezet doel verondersteld, al kan dit wel bestaan. Bij stichten, berokkenen en brouwen, die evenals aanrichten alleen in ongunstigen zin voorkomen, bestaat altijd boos opzet. Stichten wordt alleen gebruikt in de uitdrukkingen: brand stichten en kwaad stichten. Berokkenen en brouwen verschillen alleen in zoover, dat brouwen altijd veronderstelt, dat de bedrijver zich van list, bedrog of slim overleg heeft bediend. De soldaten richtten een bloedbad aan. Hij berokkende zijn concurrent groote schade. Wat voor kwaads heeft hij nu weer gebrouwen ?

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 309:

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c