brouwen

als woordenboektrefwoord:

brouwen:
(gebrouwen), bereiden (inz. bier); veroorzaken, berokkenen.
brouwen:
(gebrouwd), de letter r met de huig uitspreken.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

brouwen (ww):
beramen, smeden
brouwen (ww):
samenstellen

als synoniem van een ander trefwoord:

bedenken (ww) :
beramen, brouwen, concipiëren, construeren, fantaseren, fingeren, ontdekken, ontwerpen, plannen, smeden, uitbroeden, uitdenken, uitdokteren, uitkienen, uitknobbelen, uitstippelen, uitvinden, verdichten, verzinnen, vinden
beramen (ww) :
bedenken, brouwen, op touw zetten, opzetten, overdenken, overleggen, schatten, smeden, uitbroeden, uitdenken, verzinnen, voorbereiden, zinnen op
knoeien (ww) :
broddelen, brouwen, flodderen, foefelen, frommelen, frullen, frutselen, kloten, klungelen, krasselen, modderen, prutsen, scharrelen
smeden (ww) :
bedenken, bekokstoven, beramen, brouwen, uitdenken, verzinnen, vormen
samenstellen (ww) :
bereiden, brouwen

woordverbanden van ‘brouwen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
aanrichten, berokkenen, brouwen, stichten, teweegbrengen, veroorzaken, verwekken

Aanrichten — berokkenen — brouwen — stichten — te weegbrengen — veroorzaken — verwekken. Tot stand brengen, doen plaats grijpen. Veroorzaken drukt het algemeene begrip uit, en kan zoowel in ongunstigen als in gunstigen zin worden gebezigd, evenals ver wekken en teweegbrengen. Vreugde of droefheid veroorzaken; een gevoel van afkeer verwekken; instemming verwekken; eene verandering teweegbrengen. Bij teweegbrengen geschiedt de werking langzamer dan bij veroorzaken en verwekken. Veroorzaken is meer in gebruik dan verwekken. Bij geen van deze drie woorden wordt, evenmin als bij aanrichten, beslist een vooropgezet doel verondersteld, al kan dit wel bestaan. Bij stichten, berokkenen en brouwen, die evenals aanrichten alleen in ongunstigen zin voorkomen, bestaat altijd boos opzet. Stichten wordt alleen gebruikt in de uitdrukkingen: brand stichten en kwaad stichten. Berokkenen en brouwen verschillen alleen in zoover, dat brouwen altijd veronderstelt, dat de bedrijver zich van list, bedrog of slim overleg heeft bediend. De soldaten richtten een bloedbad aan. Hij berokkende zijn concurrent groote schade. Wat voor kwaads heeft hij nu weer gebrouwen ?

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
berokkenen, brouwen, teweegbrengen, veroorzaken

BEROKKENEN, BROUWEN, TE WEEG BRENGEN, VEROORZAKEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 309.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Gepland onderhoud
Zondagochtend 9 augustus vindt serveronderhoud plaats. De site zal daardoor een poos niet bereikbaar zijn. Waarschijnlijk duurt dat minder dan een halfuur. In het slechtste geval zou het een paar uur kunnen uitlopen. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.0033 c