betogen

als woordenboektrefwoord:

betogen:
(betoogd), bewijzen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

beweren (ww) :
betogen, betuigen, claimen, getuigen, pretenderen, staande houden, stellen, suggereren, verklaren, volhouden, voorgeven, voorwenden, zeggen
redeneren (ww) :
argumenteren, betogen, discussiëren, disputeren, een betoog houden, oreren, parlevinken, praten, raisonneren, redekavelen, redetwisten
stellen (ww) :
betogen, beweren, poneren, postuleren, verklaren, voorleggen, volhouden, zeggen
vooropstellen (ww) :
betogen, huldigen, verdedigen, verkondigen
manifesteren (ww) :
actie voeren, betogen, demonstreren
pleiten (ww) :
bepleiten, beredeneren, betogen
preken (ww) :
betogen, oreren, redeneren
demonstreren (ww) :
betogen, protesteren

woordverbanden van ‘betogen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

betogen, bewijzen

Eene zaak voor anderen tot klaarheid en zekerheid brengen. Bewijzen is sterker dan betoogen. Het laatste is zijne zienswijze geleidelijk ontwikkelen en, door klemmende reden aan te voeren, maken dat de hoorder zich onwillekeurig gewonnen geeft. Bewijzen is door feiten of redeneeringen, die geen mogelijkheid tot tegenspraak laten, aan-toonen dat eene zaak zóó en niet anders is of kan zijn.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 326:

betogen, bewijzen

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c