betoog

als woordenboektrefwoord:

betoog:
o. (...togen), bewijsvoering.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

betoog (zn):
argumentatie, bewijsvoering, redenatie, redenering, sermoen, toespraak, uiteenzetting

als synoniem van een ander trefwoord:

verhandeling (zn) :
artikel, bespreking, betoog, college, essay, lezing, memorie, opstel, rede, redevoering, schriftuur, scriptie, toespraak, traktaat, uiteenzetting, verhaal, vertoog, voordracht
rede (zn) :
betoog, oratie, pleidooi, prevelement, redevoering, speech, toespraak, verhandeling, vertoog, voordracht
uiteenzetting (zn) :
analyse, beschouwing, beschrijving, betoog, exposé, ontvouwing, praatje, verklaring, vertoog
toespraak (zn) :
betoog, lezing, oratie, rede, redevoering, speech, verhandeling, voordracht, prevelement
redevoering (zn) :
betoog, discours, inleiding, oratie, rede, speech, toespraak, verhandeling, vertoog
redenatie (zn) :
argumentatie, betoog, bewijsvoering, gedachtegang, onderbouwing, redenering
redenering (zn) :
betoog, bewijsvoering, gedachtegang, redenatie, relaas
argumentatie (zn) :
betoog, bewijsgrond, bewijsvoering, redenering
relaas (zn) :
bericht, betoog, verhaal, verslag
sermoen (zn) :
betoog

woordverbanden van ‘betoog’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
betoog, vertoog

Betoog — vertoog. Uiteenzetting der gronden, waarop eene overtuiging rust. Vertoog onderstelt meer een opkomen voor rechten, hetwelk in eene eenigszins uitvoerige rede of schriftelijk kan geschieden, terwijl betoog de uiteenzetting der gronden is, waarop een bewijs berust, of wel de bewijsvoering, die dienen moet om iets voor anderen tot klaarheid te brengen. Men kan, al sprekende met iemand, iets betoogen, maar zoolang men een vertoog houdt, heeft men alleen het woord.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
vertoog, betoog

VERTOOG, BETOOG

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 254.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
een betoog houden

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0016 c