verhandeling

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verhandeling (zn) :
opstel, lezing, toespraak, verhaal, uiteenzetting, college, voordracht, betoog, artikel, rede, bespreking, scriptie, redevoering, essay, memorie, traktaat, schriftuur, vertoog

als synoniem van een ander trefwoord:

artikel (zn) :
opstel, stuk, verhaal, kritiek, hoofdartikel, verslag, bijdrage, commentaar, bespreking, geschrift, recensie, verhandeling, boekbespreking, boekbeoordeling
rede (zn) :
toespraak, voordracht, betoog, pleidooi, redevoering, speech, verhandeling, oratie, prevelement, vertoog
voordracht (zn) :
toespraak, lezing, uiteenzetting, spreekbeurt, rede, verhandeling, exposé, referaat, voorlezing
toespraak (zn) :
lezing, voordracht, betoog, rede, redevoering, speech, verhandeling, oratie, prevelement
redevoering (zn) :
toespraak, betoog, inleiding, rede, speech, verhandeling, oratie, discours, vertoog
memorie (zn) :
beschouwing, verhandeling, memorandum, schriftuur
bijdrage (zn) :
stuk, opstel, artikel, geschrift, verhandeling
traktaat (zn) :
opstel, geschrift, verhandeling, vertoog
college (zn) :
lezing, voordracht, les, verhandeling
lezing (zn) :
voordracht, verhandeling, voorlezing
bespreking (zn) :
uiteenzetting, verhandeling, exposé
essay (zn) :
opstel, verhandeling, proeve

woordverbanden van ‘verhandeling’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

betoog:
vertoog, bewijsvoering, redenering, verhandeling, opstel, rede
opstel:
verhandeling, studie, stuk, artikel, betoog, bijdrage, proeve, schets
verhandeling:
opstel
vertoog:
betoog, verhandeling, rede

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c