verhandeling

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verhandeling (zn) :
artikel, bespreking, betoog, college, essay, lezing, memorie, opstel, rede, redevoering, schriftuur, scriptie, toespraak, traktaat, uiteenzetting, verhaal, vertoog, voordracht

als synoniem van een ander trefwoord:

artikel (zn) :
bespreking, bijdrage, boekbeoordeling, boekbespreking, commentaar, geschrift, hoofdartikel, kritiek, opstel, recensie, stuk, verhaal, verhandeling, verslag
rede (zn) :
betoog, oratie, pleidooi, prevelement, redevoering, speech, toespraak, verhandeling, vertoog, voordracht
voordracht (zn) :
exposé, lezing, rede, referaat, spreekbeurt, toespraak, uiteenzetting, verhandeling, voorlezing
toespraak (zn) :
betoog, lezing, oratie, rede, redevoering, speech, verhandeling, voordracht, prevelement
redevoering (zn) :
betoog, discours, inleiding, oratie, rede, speech, toespraak, verhandeling, vertoog
memorie (zn) :
beschouwing, memorandum, schriftuur, verhandeling
bijdrage (zn) :
artikel, geschrift, opstel, stuk, verhandeling
traktaat (zn) :
geschrift, opstel, verhandeling, vertoog
college (zn) :
les, lezing, verhandeling, voordracht
lezing (zn) :
verhandeling, voordracht, voorlezing
bespreking (zn) :
exposé, uiteenzetting, verhandeling
essay (zn) :
opstel, proeve, verhandeling

woordverbanden van ‘verhandeling’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

betoog:
vertoog, bewijsvoering, redenering, verhandeling, opstel, rede
opstel:
verhandeling, studie, stuk, artikel, betoog, bijdrage, proeve, schets
verhandeling:
opstel
vertoog:
betoog, verhandeling, rede

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c