inleiding

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

inleiding (zn) :
aanhef, aanloop, entree, intro, introductie, invoering, preambule
inleiding (zn) :
ontvouwing, prolegomena, propyleeën, voorbericht, voorwoord
inleiding (zn) :
aanvang, begin, initiatie

als synoniem van een ander trefwoord:

begin (zn) :
aanhef, aanloop, aanvang, aanzet, beginperiode, beginsel, inleiding, intrede, kiem, opening, opkomst, opmaat, prelude, start, vertrek
redevoering (zn) :
betoog, discours, inleiding, oratie, rede, speech, toespraak, verhandeling, vertoog
opening (zn) :
ingebruikneming, inleiding, inluiding, intro, inwijding, openstelling
initiatie (zn) :
inleiding, introductie, kennismaking, voorlichting
introductie (zn) :
initiatie, inleiding, intro, ouverture, preambule
entree (zn) :
inleiding, intro, introductie, voorspel
proloog (zn) :
inleiding, voorrede, voorwoord
presentatie (zn) :
inleiding, intro, introductie
prelude (zn) :
inleiding, opening, voorspel
preambule (zn) :
inleiding, voorwoord

woordverbanden van ‘inleiding’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c