inleiding

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

inleiding (zn) :
aanhef, intro, introductie, aanloop, invoering, entree, preambule
inleiding (zn) :
voorwoord, voorbericht, propyleeën, ontvouwing, prolegomena
inleiding (zn) :
begin, aanvang, initiatie

als synoniem van een ander trefwoord:

begin (zn) :
opening, vertrek, aanhef, beginsel, opkomst, start, inleiding, kiem, aanloop, aanzet, aanvang, intrede, opmaat, prelude, beginperiode
redevoering (zn) :
toespraak, betoog, inleiding, rede, speech, verhandeling, oratie, discours, vertoog
opening (zn) :
intro, inleiding, inwijding, openstelling, inluiding, ingebruikneming
initiatie (zn) :
voorlichting, inleiding, introductie, kennismaking
introductie (zn) :
intro, inleiding, initiatie, ouverture, preambule
entree (zn) :
intro, inleiding, introductie, voorspel
proloog (zn) :
voorwoord, inleiding, voorrede
presentatie (zn) :
intro, inleiding, introductie
prelude (zn) :
opening, inleiding, voorspel
preambule (zn) :
voorwoord, inleiding

woordverbanden van ‘inleiding’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c