vertoog

als woordenboektrefwoord:

vertoog:
o. (...togen), verhandeling.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

verhandeling (zn) :
opstel, lezing, toespraak, verhaal, uiteenzetting, college, voordracht, betoog, artikel, rede, bespreking, scriptie, redevoering, essay, memorie, traktaat, schriftuur, vertoog
rede (zn) :
toespraak, voordracht, betoog, pleidooi, redevoering, speech, verhandeling, oratie, prevelement, vertoog
uiteenzetting (zn) :
beschrijving, analyse, praatje, betoog, verklaring, beschouwing, exposé, ontvouwing, vertoog
redevoering (zn) :
toespraak, betoog, inleiding, rede, speech, verhandeling, oratie, discours, vertoog
traktaat (zn) :
opstel, geschrift, verhandeling, vertoog

woordverbanden van ‘vertoog’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

betoog, vertoog

Uiteenzetting der gronden, waarop eene overtuiging rust. Vertoog onderstelt meer een opkomen voor rechten, hetwelk in eene eenigszins uitvoerige rede of schriftelijk kan geschieden, terwijl betoog de uiteenzetting der gronden is, waarop een bewijs berust, of wel de bewijsvoering, die dienen moet om iets voor anderen tot klaarheid te brengen. Men kan, al sprekende met iemand, iets betoogen, maar zoolang men een vertoog houdt, heeft men alleen het woord.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 254:

vertoog, betoog

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c