geschrift

als woordenboektrefwoord:

geschrift:
o. (-en), een geschreven stuk ; een uitgegeven werk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

geschrift (zn):
schrift, schriftuur
geschrift (zn):
handschrift
geschrift (zn):
oorkonde
geschrift (zn):
werk

als synoniem van een ander trefwoord:

verslag (zn) :
artikel, bericht, bescheid, bulletin, geschiedenis, geschrift, historie, journaal, memorandum, notulen, proces-verbaal, protocol, rapport, relaas, reportage, verhaal, verslaggeving, vertelling
artikel (zn) :
bespreking, bijdrage, boekbeoordeling, boekbespreking, commentaar, geschrift, hoofdartikel, kritiek, opstel, recensie, stuk, verhaal, verhandeling, verslag
werk (zn) :
boek, compositie, creatie, geschrift, gewrocht, kunstwerk, muziekstuk, oeuvre, opus, publicatie, schepping, werkstuk
document (zn) :
akte, diploma, geschrift, paperas, paperassen, papier, papieren, schriftuur, stuk
stuk (zn) :
artikel, bijdrage, essay, gedicht, geschrift, nota, opstel, papier, rapport, tekst
bijdrage (zn) :
artikel, geschrift, opstel, stuk, verhandeling
schrift (zn) :
geschrift, hand, handschrift, schrijfwijze
traktaat (zn) :
geschrift, opstel, verhandeling, vertoog
handschrift (zn) :
autograaf, codex, geschrift, manuscript
schriftuur (zn) :
document, geschrift
schrift (zn) :
geschrift

woordverbanden van ‘geschrift’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
schrift, schriftuur, geschrift

SCHRIFT, SCHRIFTUUR, GESCHRIFT

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 157.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c