geschrift

als woordenboektrefwoord:

geschrift:
o. (-en), een geschreven stuk ; een uitgegeven werk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

geschrift (zn) :
schrift, schriftuur
geschrift (zn) :
handschrift
geschrift (zn) :
oorkonde
geschrift (zn) :
werk

als synoniem van een ander trefwoord:

verslag (zn) :
verhaal, bericht, rapport, artikel, historie, journaal, geschiedenis, geschrift, protocol, notulen, reportage, vertelling, bulletin, relaas, memorandum, verslaggeving, proces-verbaal, bescheid
artikel (zn) :
opstel, stuk, verhaal, kritiek, hoofdartikel, verslag, bijdrage, commentaar, bespreking, geschrift, recensie, verhandeling, boekbespreking, boekbeoordeling
werk (zn) :
muziekstuk, compositie, kunstwerk, creatie, boek, schepping, werkstuk, publicatie, geschrift, oeuvre, opus, gewrocht
document (zn) :
papier, stuk, diploma, papieren, geschrift, akte, paperassen, paperas, schriftuur
stuk (zn) :
tekst, papier, opstel, gedicht, rapport, bijdrage, artikel, geschrift, nota, essay
bijdrage (zn) :
stuk, opstel, artikel, geschrift, verhandeling
schrift (zn) :
handschrift, hand, geschrift, schrijfwijze
traktaat (zn) :
opstel, geschrift, verhandeling, vertoog
handschrift (zn) :
manuscript, geschrift, codex, autograaf
schriftuur (zn) :
document, geschrift
schrift (zn) :
geschrift

woordverbanden van ‘geschrift’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 157:

schrift, schriftuur, geschrift

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c