schrift

als woordenboektrefwoord:

Schrift:
v. (-en), de Bijbelboeken.
schrift:
o. (-en), het geschrevene ; schrijfboek.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

schrift (zn) :
cahier, schoolschrift, schrijfboek, schrijfschrift
schrift (zn) :
geschrift, hand, handschrift, schrijfwijze
schrift (zn) :
letterteken, schrijfteken, teken
schrift (zn) :
letter, lettersoort
schrift (zn) :
bijbel, schriftuur
schrift (zn) :
geschrift
schrift (zn) :
tekst

als synoniem van een ander trefwoord:

tekst (zn) :
bewoordingen, formulering, kopij, schrift, woorden
schrijfwijze (zn) :
handschrift, schrift
geschrift (zn) :
schrift, schriftuur
handschrift (zn) :
schrift
notatie (zn) :
schrift

woordverbanden van ‘schrift’ grafisch weergegeven

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 81:

overlevering, schrift

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 157:

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord / bijwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c