Synoniemen.net gebruikt cookies en vergelijkbare technologie├źn ("cookies"), onder andere om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Dat houdt in dat synoniemen.net het gedrag van bezoekers vastlegt, analyseert en deelt en zo de website beter afstemt op de interesses van de bezoeker. Cookies van Improve Digital en AppNexus kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen, gedragsgegevens te delen en artikelen aan te bevelen op synoniemen.net die aansluiten op je interesses.

Lees meer over ons privacy-beleid.

cookies accepteren

cookies niet accepteren


kritiek

als woordenboektrefwoord:

kritiek, critiek:
v. (-en), beoordeling.
kritiek:
bn. (-er,-st), zorgelijk, hachelijk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

kritiek (zn):
aanmerking, beschimping, hekeling, invectief, literatuurbeschouwing, revue, scheldwoord, schimpwoord, smaadwoord, snibbigheid
kritiek (zn):
beoordeling, beschouwing, bespreking, recensie
kritiek (zn):
afkeuring, bezwaar, commentaar, veroordeling
kritiek (bn):
bedenkelijk, benard, cruciaal, dreigend, ernstig, gevaarlijk, hachelijk
kritiek (bn):
beslissend, doorslaggevend

als synoniem van een ander trefwoord:

artikel (zn) :
bespreking, bijdrage, boekbeoordeling, boekbespreking, commentaar, geschrift, hoofdartikel, kritiek, opstel, recensie, stuk, verhaal, verhandeling, verslag
beoordeling (zn) :
bespreking, cijfer, inschatting, kritiek, oordeel, oordeelvelling, quotering, rating, recensie, taxatie, waardering
commentaar (zn) :
aanmerking, kanttekening, kritiek, marginalia, notitie, opmerking, terugkoppeling, voetnoot
protest (zn) :
bestrijding, bezwaar, kritiek, onvrede, opstand, tegenwerping, verzet, voorbehoud
aanmerking (zn) :
afkeuring, bedenking, bezwaar, kritiek, opmerking, tegenwerping
recensie (zn) :
beoordeling, beschouwing, bespreking, boekbespreking, kritiek
afkeuring (zn) :
berisping, blaam, kritiek, veroordeling, wraking
opmerking (zn) :
aanmerking, kritiek
terechtwijzing (zn) :
aanmerking, kritiek
bespreking (zn) :
kritiek, recensie
hachelijk (bn) :
benard, benauwend, dreigend, gevaarlijk, gevaarvol, gewaagd, kritiek, moeilijk, netelig, onzeker, penibel, periculeus, precair, veeg, verraderlijk, zorgwekkend
beslissend (bn) :
afdoend, bepalend, cruciaal, decisoir, doorslaand, doorslaggevend, kritiek, peremptoir, peremptorisch, regelend
cruciaal (bn) :
beslissend, doorslaggevend, kritiek, vitaal, wezenlijk
kritisch (bn) :
kritiek

woordverbanden van ‘kritiek’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
bedenkelijk, bang, benard, benauwd, kritiek, hachelijk, netelig, gevaarlijk, zorgelijk

Bedenkelijk — bang — benard — benauwd — kritiek — hachelijk — netelig — gevaarlijk — zorgelijk. Verschillende uitdrukkingen om aan te duiden dat een toestand gevaar oplevert. Gevaarlijk drukt dit in het algemeen uit. Bedenkelijk zegt alleen, dat de toestand van dien aard is, dat hij ongerustheid veroorzaakt. Zorgelijk is sterker, stelt de vrees voor de mogelijkheid van ongunstigen afloop meer op den voorgrond. Hachelijk duidt aan, dat de kans op een ongunstigen uitslag grooter is dan die op een gunstigen. Het vreemde woord kritiek, dat hachelijk meer en meer verdringt, duidt geheel hetzelfde aan. Netelig ziet niet zoozeer op den uitslag der zaak als wel op de onaangenaamheden, die men, door haar te ondernemen, zich zelf kan berokkenen. De toestand van den zieke is bedenkelijk, is zorgelijk. Een hachelijk oogenblik. Een netelig geval (als men b.v. tusschen twee kwaden kiezen moet). Benauwd geeft te kennen dat men als 't ware in het nauw-zit, zich er niet uit kan redden, in verlegenheid is hoe te handelen; nog sterker wordt dit uitgedrukt door benard. Beide woorden worden meer bepaald van omstandigheden gebruikt. Benauwd wordt bovendien evenals angstig en bang ook van tijdstippen en tijdruimten gebruikt. Benauwde en benarde omstandigheden. Benauwde en bange dagen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
kritiek leveren op

bij andere sites:

synoniemen-sites:
Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek
woordenboeken:
WNT (i) (ii) (iii) - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek
oorsprong:
etymologiebank
zinsverband:
context
vertalen:
naar het
overige:
Citaten - Wikipedia - Google

debug info: 0.0056 c