dreigend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

dreigend (bn) :
angstaanjagend, beangstigend, grimmig, imminent, luguber, onheilspellend, sinister, vervaarlijk
dreigend (bn) :
aanstaand, aanstaande, imminent, naderend, ophanden, ophanden zijnde

als synoniem van een ander trefwoord:

hachelijk (bn) :
benard, benauwend, dreigend, gevaarlijk, gevaarvol, gewaagd, kritiek, moeilijk, netelig, onzeker, penibel, periculeus, precair, veeg, verraderlijk, zorgwekkend
somber (bn) :
akelig, bewolkt, donker, dreigend, druilerig, duister, gedekt, luguber, miezerig, naargeestig, onverlicht, triestig, zwart
kritiek (bn) :
bedenkelijk, benard, cruciaal, dreigend, ernstig, gevaarlijk, hachelijk
onheilspellend (bn) :
dreigend, gevaarlijk, ijzingwekkend, omineus, sinister, veeg
angstig (bn) :
angstaanjagend, dreigend, griezelig, ijzingwekkend
profetisch (bn) :
bezwerend, dreigend, onheilspellend, plechtig
duister (bn) :
donker, dreigend, somber, zwart
zwart (bn) :
dreigend, grimmig, streng
imminent (bn) :
dreigend, naderend

woordverbanden van ‘dreigend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

dreigend
aardig, attent, hoffelijk, mild, vriendelijk

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0048 c