dreigend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

dreigend (bn):
angstaanjagend, beangstigend, grimmig, imminent, luguber, onheilspellend, sinister, vervaarlijk
dreigend (bn):
aanstaand, aanstaande, imminent, naderend, ophanden, ophanden zijnde

als synoniem van een ander trefwoord:

hachelijk (bn) :
benard, benauwend, dreigend, gevaarlijk, gevaarvol, gewaagd, kritiek, moeilijk, netelig, onzeker, penibel, periculeus, precair, veeg, verraderlijk, zorgwekkend
kritiek (bn) :
bedenkelijk, benard, cruciaal, dreigend, ernstig, gevaarlijk, hachelijk
onheilspellend (bn) :
dreigend, gevaarlijk, ijzingwekkend, omineus, sinister, veeg
angstig (bn) :
angstaanjagend, dreigend, griezelig, ijzingwekkend
profetisch (bn) :
bezwerend, dreigend, onheilspellend, plechtig
duister (bn) :
donker, dreigend, somber, zwart
zwart (bn) :
dreigend, grimmig, streng
imminent (bn) :
dreigend, naderend
somber (zn) :
akelig, bewolkt, donker, dreigend, druilerig, duister, gedekt, luguber, miezerig, naargeestig, onverlicht, triestig, zwart

woordverbanden van ‘dreigend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

dreigend
aardig, attent, hoffelijk, mild, vriendelijk
zie ook:
dreigen, dreinen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 18.208.126.130.

debug info: 0.002 c