bespreking

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bespreking (zn) :
onderhoud, vergadering, onderhandeling, overleg, conferentie, geding, palaber, beraadslaging
bespreking (zn) :
reservering, boeking, plaatsbespreking, reservatie
bespreking (zn) :
behandeling, discussie, gedachtewisseling
bespreking (zn) :
uiteenzetting, verhandeling, exposé
bespreking (zn) :
kritiek, recensie

als synoniem van een ander trefwoord:

overleg (zn) :
overweging, beraad, beschouwing, bespreking, dialoog, raadpleging, ruggespraak, deliberatie, overlegging, overdenking, omzichtigheid, gedachtewisseling, beraadslagingen, beraadslaging
verhandeling (zn) :
opstel, lezing, toespraak, verhaal, uiteenzetting, college, voordracht, betoog, artikel, rede, bespreking, scriptie, redevoering, essay, memorie, traktaat, schriftuur, vertoog
artikel (zn) :
opstel, stuk, verhaal, kritiek, hoofdartikel, verslag, bijdrage, commentaar, bespreking, geschrift, recensie, verhandeling, boekbespreking, boekbeoordeling
vergadering (zn) :
bijeenkomst, samenkomst, ontmoeting, zitting, bespreking, conferentie, congres, conventie, meeting, convent, assemblee, junta, beraadslaging
beoordeling (zn) :
oordeel, kritiek, waardering, inschatting, cijfer, bespreking, taxatie, recensie, quotering, rating, oordeelvelling
beraadslaging (zn) :
raadgeving, vergadering, discussie, overleg, beraad, bespreking, raadpleging, conferentie, deliberatie
discussie (zn) :
gesprek, debat, bespreking, dispuut, redekaveling, woordenwisseling, woordenstrijd, gedachtewisseling
dialoog (zn) :
ontmoeting, discussie, overleg, bespreking, deliberatie, gedachtewisseling, beraadslaging
ontmoeting (zn) :
bijeenkomst, samenkomst, vergadering, bespreking, conferentie, meeting
commentaar (zn) :
uiteenzetting, uitleg, reactie, verklaring, bespreking, toelichting
recensie (zn) :
beoordeling, kritiek, beschouwing, bespreking, boekbespreking
palaver (zn) :
gepraat, onderhandeling, overleg, beraad, bespreking
behandeling (zn) :
uiteenzetting, beschrijving, bespreking, exposé
kritiek (zn) :
beoordeling, beschouwing, bespreking, recensie
onderhoud (zn) :
gesprek, samenkomst, conversatie, bespreking
geding (zn) :
behandeling, bespreking
gedachtewisseling (zn) :
bespreking

woordverbanden van ‘bespreking’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0056 c