bespreking

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bespreking (zn) :
beraadslaging, conferentie, geding, onderhandeling, onderhoud, overleg, palaber, vergadering
bespreking (zn) :
boeking, plaatsbespreking, reservatie, reservering
bespreking (zn) :
behandeling, discussie, gedachtewisseling
bespreking (zn) :
exposé, uiteenzetting, verhandeling
bespreking (zn) :
kritiek, recensie

als synoniem van een ander trefwoord:

overleg (zn) :
beraad, beraadslaging, beraadslagingen, beschouwing, bespreking, deliberatie, dialoog, gedachtewisseling, omzichtigheid, overdenking, overlegging, overweging, raadpleging, ruggespraak
verhandeling (zn) :
artikel, bespreking, betoog, college, essay, lezing, memorie, opstel, rede, redevoering, schriftuur, scriptie, toespraak, traktaat, uiteenzetting, verhaal, vertoog, voordracht
artikel (zn) :
bespreking, bijdrage, boekbeoordeling, boekbespreking, commentaar, geschrift, hoofdartikel, kritiek, opstel, recensie, stuk, verhaal, verhandeling, verslag
vergadering (zn) :
assemblee, beraadslaging, bespreking, bijeenkomst, conferentie, congres, convent, conventie, junta, meeting, ontmoeting, samenkomst, zitting
beoordeling (zn) :
bespreking, cijfer, inschatting, kritiek, oordeel, oordeelvelling, quotering, rating, recensie, taxatie, waardering
beraadslaging (zn) :
beraad, bespreking, conferentie, deliberatie, discussie, overleg, raadgeving, raadpleging, vergadering
discussie (zn) :
bespreking, debat, dispuut, gedachtewisseling, gesprek, woordenstrijd, woordenwisseling, redekaveling
dialoog (zn) :
beraadslaging, bespreking, deliberatie, discussie, gedachtewisseling, ontmoeting, overleg
ontmoeting (zn) :
bespreking, bijeenkomst, conferentie, meeting, samenkomst, vergadering
commentaar (zn) :
bespreking, reactie, toelichting, uiteenzetting, uitleg, verklaring
recensie (zn) :
beoordeling, beschouwing, bespreking, boekbespreking, kritiek
palaver (zn) :
beraad, bespreking, gepraat, onderhandeling, overleg
behandeling (zn) :
beschrijving, bespreking, exposé, uiteenzetting
kritiek (zn) :
beoordeling, beschouwing, bespreking, recensie
onderhoud (zn) :
bespreking, conversatie, gesprek, samenkomst
geding (zn) :
behandeling, bespreking
gedachtewisseling (zn) :
bespreking

woordverbanden van ‘bespreking’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c