beraad

als woordenboektrefwoord:

beraad:
o. overleg ; na rijp beraad.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

beraad (zn) :
overweging, overleg, deliberatie, overdenking, beraadslaging
beraad (zn) :
gesprek, overleg, ruggespraak, beraadslagingen

als synoniem van een ander trefwoord:

overleg (zn) :
overweging, beraad, beschouwing, bespreking, dialoog, raadpleging, ruggespraak, deliberatie, overlegging, overdenking, omzichtigheid, gedachtewisseling, beraadslagingen, beraadslaging
overweging (zn) :
gedachte, overleg, beraad, beschouwing, bedenking, bespiegeling, consideratie, overpeinzing, deliberatie, overlegging, overdenking
beraadslaging (zn) :
raadgeving, vergadering, discussie, overleg, beraad, bespreking, raadpleging, conferentie, deliberatie
beschouwing (zn) :
reflectie, uiteenzetting, overweging, beraad, bespiegeling, overpeinzing, contemplatie, overdenking
conferentie (zn) :
bijeenkomst, vergadering, overleg, beraad, congres, symposium, werkbespreking, colloquium
bezinning (zn) :
meditatie, reflectie, beraad, bespiegeling, overpeinzing
palaver (zn) :
gepraat, onderhandeling, overleg, beraad, bespreking
ruggespraak (zn) :
overleg, beraad, vooroverleg
gepeins (zn) :
gepieker, beraad, bezinning

woordverbanden van ‘beraad’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Bedenking is het zwakst en duidt alleen het opzettelijk nadenken over iets aan; beraad is ernstig nadenken vooral met het oog op de gevolgen; overweging is het wikken en wegen van het voor en tegen eener zaak. (Zie bij zich beraden).

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 219:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c