beraad

als woordenboektrefwoord:

beraad:
o. overleg ; na rijp beraad.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

beraad (zn):
beraadslaging, deliberatie, overdenking, overleg, overweging
beraad (zn):
beraadslagingen, gesprek, overleg, ruggespraak

als synoniem van een ander trefwoord:

overleg (zn) :
beraad, beraadslaging, beraadslagingen, beschouwing, bespreking, deliberatie, dialoog, gedachtewisseling, omzichtigheid, overdenking, overlegging, overweging, raadpleging, ruggespraak
overweging (zn) :
bedenking, beraad, beschouwing, bespiegeling, consideratie, deliberatie, gedachte, overdenking, overleg, overlegging, overpeinzing
beraadslaging (zn) :
beraad, bespreking, conferentie, deliberatie, discussie, overleg, raadgeving, raadpleging, vergadering
beschouwing (zn) :
beraad, bespiegeling, contemplatie, overdenking, overpeinzing, overweging, reflectie, uiteenzetting
conferentie (zn) :
beraad, bijeenkomst, colloquium, congres, overleg, symposium, vergadering, werkbespreking
bezinning (zn) :
beraad, bespiegeling, meditatie, overpeinzing, reflectie
ruggespraak (zn) :
overleg, beraad, vooroverleg

woordverbanden van ‘beraad’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
bedenking, beraad, overweging

Bedenking — beraad — overweging. Bedenking is het zwakst en duidt alleen het opzettelijk nadenken over iets aan; beraad is ernstig nadenken vooral met het oog op de gevolgen; overweging is het wikken en wegen van het voor en tegen eener zaak. (Zie bij zich Beraden).

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
bedenking, beraad, gedachte, overweging

BEDENKING, BERAAD, GEDACHTE, OVERWEGING

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 219.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
in beraad nemen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Gepland onderhoud
Zondagochtend 9 augustus vindt serveronderhoud plaats. De site zal daardoor een poos niet bereikbaar zijn. Waarschijnlijk duurt dat minder dan een halfuur. In het slechtste geval zou het een paar uur kunnen uitlopen. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.0036 c