beraad

als woordenboektrefwoord:

beraad:
o. overleg ; na rijp beraad.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

beraad (zn) :
beraadslaging, deliberatie, overdenking, overleg, overweging
beraad (zn) :
beraadslagingen, gesprek, overleg, ruggespraak

als synoniem van een ander trefwoord:

overleg (zn) :
beraad, beraadslaging, beraadslagingen, beschouwing, bespreking, deliberatie, dialoog, gedachtewisseling, omzichtigheid, overdenking, overlegging, overweging, raadpleging, ruggespraak
overweging (zn) :
bedenking, beraad, beschouwing, bespiegeling, consideratie, deliberatie, gedachte, overdenking, overleg, overlegging, overpeinzing
beraadslaging (zn) :
beraad, bespreking, conferentie, deliberatie, discussie, overleg, raadgeving, raadpleging, vergadering
beschouwing (zn) :
beraad, bespiegeling, contemplatie, overdenking, overpeinzing, overweging, reflectie, uiteenzetting
conferentie (zn) :
beraad, bijeenkomst, colloquium, congres, overleg, symposium, vergadering, werkbespreking
bezinning (zn) :
beraad, bespiegeling, meditatie, overpeinzing, reflectie
palaver (zn) :
beraad, bespreking, gepraat, onderhandeling, overleg
ruggespraak (zn) :
overleg, beraad, vooroverleg
gepeins (zn) :
beraad, bezinning, gepieker

woordverbanden van ‘beraad’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Bedenking is het zwakst en duidt alleen het opzettelijk nadenken over iets aan; beraad is ernstig nadenken vooral met het oog op de gevolgen; overweging is het wikken en wegen van het voor en tegen eener zaak. (Zie bij zich beraden).

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 219:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c