beraadslaging

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

beraadslaging (zn) :
beraad, bespreking, conferentie, deliberatie, discussie, overleg, raadgeving, raadpleging, vergadering

als synoniem van een ander trefwoord:

overleg (zn) :
beraad, beraadslaging, beraadslagingen, beschouwing, bespreking, deliberatie, dialoog, gedachtewisseling, omzichtigheid, overdenking, overlegging, overweging, raadpleging, ruggespraak
vergadering (zn) :
assemblee, beraadslaging, bespreking, bijeenkomst, conferentie, congres, convent, conventie, junta, meeting, ontmoeting, samenkomst, zitting
bespreking (zn) :
beraadslaging, conferentie, geding, onderhandeling, onderhoud, overleg, palaber, vergadering
dialoog (zn) :
beraadslaging, bespreking, deliberatie, discussie, gedachtewisseling, ontmoeting, overleg
beraad (zn) :
beraadslaging, deliberatie, overdenking, overleg, overweging
conventie (zn) :
beraadslaging, convent, overleg, vergadering
handeling (zn) :
beraadslaging, overweging

woordverbanden van ‘beraadslaging’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

beraadslaging:
overleg
overleg:
overdenking, beschouwing, beraad, beraadslaging, overweging

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c