beraadslaging

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

beraadslaging (zn):
beraad, bespreking, conferentie, deliberatie, discussie, overleg, raadgeving, raadpleging, vergadering

als synoniem van een ander trefwoord:

overleg (zn) :
beraad, beraadslaging, beraadslagingen, beschouwing, bespreking, deliberatie, dialoog, gedachtewisseling, omzichtigheid, overdenking, overlegging, overweging, raadpleging, ruggespraak
vergadering (zn) :
assemblee, beraadslaging, bespreking, bijeenkomst, conferentie, congres, convent, conventie, junta, meeting, ontmoeting, samenkomst, zitting
bespreking (zn) :
beraadslaging, conferentie, geding, onderhandeling, onderhoud, overleg, palaber, vergadering
dialoog (zn) :
beraadslaging, bespreking, deliberatie, discussie, gedachtewisseling, ontmoeting, overleg
beraad (zn) :
beraadslaging, deliberatie, overdenking, overleg, overweging
conventie (zn) :
beraadslaging, convent, overleg, vergadering
handeling (zn) :
beraadslaging, overweging

woordverbanden van ‘beraadslaging’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

beraadslaging:
overleg
overleg:
overdenking, beschouwing, beraad, beraadslaging, overweging

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Gepland onderhoud
Zondagochtend 9 augustus vindt serveronderhoud plaats. De site zal daardoor een poos niet bereikbaar zijn. Waarschijnlijk duurt dat minder dan een halfuur. In het slechtste geval zou het een paar uur kunnen uitlopen. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.0022 c