handeling

als woordenboektrefwoord:

handeling:
v. (-en), daad; verslag van wat door een vereniging enz. is verricht.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

handeling (zn) :
act, actie, activiteit, daad, handgreep, manoeuvre, optreden, verrichting, werkzaamheid
handeling (zn) :
beraadslaging, overweging
handeling (zn) :
verhaal, verslag
handeling (zn) :
gebeurtenis

als synoniem van een ander trefwoord:

daad (zn) :
actie, gedraging, handeling, optreden, praktijk, prestatie, streek, verrichting, werk, wapenfeit
verrichting (zn) :
activiteit, bezigheid, daad, handeling, operatie, performatie, prestatie, werk, werkzaamheid
activiteit (zn) :
bedrijvigheid, bezigheid, drukte, handeling, werkzaamheden, werkzaamheid
actie (zn) :
daad, handeling, handelswijze, maatregel, optreden, verrichting
praktijk (zn) :
actie, daad, gedraging, handeling, streek
manoeuvre (zn) :
handeling, handgreep, operatie
akte (zn) :
bedrijf, handeling, scène
feit (zn) :
daad, handeling
act (zn) :
handeling

woordverbanden van ‘handeling’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

daad:
handeling, stap, bedrijf, werk, verrichting
gang:
gedrag, handeling
handeling:
daad, gang, werking

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

daad, bedrijf, handeling

Eene met bewustzijn door den wil van een persoon volbrachte werking. Bij daad heeft men meer de op zich zelf staande werking op het oog, terwijl handeling eene meer gecompliceerde wijze van doen veronderstelt. Bedrijf is in hoofdzaak hetzelfde als daad, doch is meer collectief; men beschouwt hierbij de daad meer in betrekking tot hare gevolgen. Uit zijne handelingen kan men niet opmaken dat hij vooruit wil komen, want hij voert niets uit. Geen woorden maar daden zijn blijken van deugd. 't Vangt aan het stout bedrijf, maar 't nakroost van zal spreken.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 226:

bedrijf, daad, handeling

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c